Hnojení akvarijních rostlin V. - Jak vybrat správné high-tech hnojivo?


High-tech akvárium s dvěma výkonnými LED světly, CO2 dávkováním a osázení náročnými rostlinami z 90%

High-tech akvária mají výkonné LED osvětlení a dávkování CO2 z tlakové láhve. Silné světlo a dostatek oxidu uhličitého poskytují rostlinám obrovský růstový potenciál a univerzální hnojivo jim nemusí stačit. High-tech hnojiva jsou vhodná, pokud je pokryv dna rostlinami 50% a více, s převážně náročnými druhy rostlin.

 V tomto článku si řekneme, jak vybrat hnojivo pro high-tech akvária.

Čím se hnojiva liší

 1. obsaženými prvky
 2. poměry mezi jednotlivými obsaženými prvky
 3. formami látek, v jaké jsou prvky obsaženy
 4. cenou

Prvky obsažené v hnojivech

Hnojivo by mělo mít na etiketě uvedené všechny obsažené prvky včetně jejich množství. Jejich množství se odborně nazývá koncentrace a udává se v %. Pokud je např. u draslíku uvedená koncentrace 0,82%, znamená to, že 1 l přípravku obsahuje 0,82 g  draslíku.

Tip: Pokud hnojivo nemá uvedeno složení v % nebo dokonce obsah prvků, je dobré se mu vyhnout a nekupovat zajíce v pytli. Takto byste vůbec neměli představu, co a kolik do akvária dáváte.

Přepočet obsažených prvků

Makroprvky může hnojivo dodávat v různých formách. Je pak na výrobci, zda na etiketě vyznačí obsah sloučeniny, která prvek váže, nebo zda označí pouze čistý obsah samotného prvku. Je tedy třeba umět mezi sebou tyto poměry přepočítat. 

Přepočet:


Poměry mezi jednotlivými prvky

Je asi nejdůležitější vlastnost hnojiva. Poměry musí být vytvořeny tak, aby pokryly požadavky rostlin, ale zároveň tak, aby se v akváriu nehromadily nespotřebované prvky. Ty totiž blokují příjem ostatních  látek. 

Většina levných hnojiv na trhu není pro denní hnojení high-tech nádrží vhodná. Jejich receptury jsou odvozeny od hnojiv používaných v zemědělské hydroponii. Požadavky akvarijních rostlin jsou ale jiné. Chemismus hydroponického roztoku je zcela odlišný od chemismu vody v akváriu. Občasné hnojení těmito hnojivy nemusí způsobovat problémy. Při denním používání se ale projeví hlavně nevhodné poměry mezi mikroprvky. Mikroprvky jsou nejen nepostradatelná součást chlorofylu a tím fotosyntézy, ale jsou i součástí enzymů, které jsou nepostradatelné pro příjem a zpracování dusíku. Nevhodné poměry mezi stopovými prvky způsobí, že se začnou mezi sebou blokovat. To způsobí, že rostliny ztratí schopnost zpracovávat dusík. Nebo, což je ještě horší, rostliny začnou trpět projevy toxicity dusíku, hlavně jeho amonné formy, NH4+ .

Bioflor Master obsahuje asi 1000x méně mědi než např. Tenso kokteil nebo Plantex, který je součásti PMDD a je typickým příkladem zemědělských hnojiv.

V následující tabulce najdete porovnání obsahu mědi a železa v některých známých hnojivech.Formy obsažených prvků

Jednotlivé prvky nejsou v hnojivech obsaženy v čisté formě, ale v podobě sloučenin. Ty se liší tím, jak efektivně umí rostliny využít v nich obsažené prvky.

 • Železo je většinou ve formě složitých organických látek, chelátů. Cheláty udržují železo v akváriu v rozpuštěném stavu. Bez nich by železo po přidání do vody rychle zmizelo, navázalo by se na jinou chemickou sloučeninu. Na druhou stranu se cheláty mohou v akváriu hromadit s nejistým vlivem na činnost užitečných bakterií. Někteří výrobci používají alespoň část železa ve formě glukonátu (všechny naše hnojiva obsahují železo v této formě). Tato látka nezatěžuje vodu a navíc železo v ní obsažené má sice menší stabilitu, ale také daleko lepší vstřebatelnost pro rostliny.

 • Dusík může být buď ve formě nitrátu jako NO3- nebo v amonné formě jako NH4+. Amonná forma je lépe vstřebatelná a její příjem navíc snižuje pH vody, což se málo ví. Pokud je tedy v hnojivu alespoň část dusíku v amonné formě, zlepšuje se i příjem ostatních živin. Rostlina má potom tzv. “kyselé zažívání.” Na druhou stranu je nutné toto hnojení přidávat po malých dávkách. Velké dávky způsobují řasy a razantně potlačují příjem ostatních kationtů jako draslík a vápník.

Zajímavou skupinou látek jsou octany, které mají blahodárný vliv na činnost užitečných čistících bakterií (v Biofloru Master je draslík dodáván ve formě octanu draselného).

Cena

Hnojiva se samozřejmě liší cenou. Je důležité cenu nevnímat absolutně, jako cenu např. za 100ml. Je důležité si umět vypočítat vydatnost hnojiva, tedy kolik hnojiva potřebuji k tomu, abych do vody dostal to, co rostliny potřebují. To zvládnete snadno pomocí tabulky pro přepočet níže (tedy za předpokladu, že výrobce obsah látek uvádí).

Porovnání akvarijních high-tech hnojiv

Pro lepší orientaci zde uvádíme složení některých známých hnojiv typu high-tech. Složení neuvádíme podle etikety, ale podle rozboru v akreditované laboratoři. Dále jsme provedli propočet ekonomiky, pro dávku hnojiva nutnou k dodání 0,5 mg Fe/1l akvarijní vody na 100l akvária.


Celkový procentuální obsah hnojiv

Závěr

Došli jsme k následujícím závěrům:
 1. Hnojiva Allfa Plant system a Aqua Grower Micro Complex  mají nedostatečné značení na etiketě, kdy nejsou uvedeny všechny obsažené prvky nebo jejich procentický obsah.
 2. Master Line All In One má sice deklaraci na etiketě, ale složení neodpovídá poměrně zásadním způsobem realitě. Např. zcela chybí deklarovaný fosfor.
 3. Ostatní hnojiva a to Seachem Flourish, Aqua Rebel  Mikro Spezial Flowgrow, Bioflor Master mají  údaje na etiketě shodné s rozbory.
 4. Dále jsme se snažili nějak mezi sebou porovnat vydatnost hnojiv, a s tím spojenou rentabilitu hnojení. Vyšli jsme přitom z úvahy, že hlavním „úkolem“ hnojiv typu mikro je dodat železo Fe, jakožto nejpotřebnějšího stopového prvku. Optimální koncentrace železa je 0,4-0,6 mg/l. 
Závěrem jsme stanovili orientační  ekonomiku používání jednotlivých hnojiv. Pro výpočet jsme vycházeli z toho, kolik ml hnojiva je zapotřebí pro dosažení koncentrace železa 0,5 mg/l, která je považována za optimální.
 • Podle toho kritéria vychází ekonomicky nejvýhodněji Aqua Grower Micro Complex. Na dodání 0,5 mg Fe/l je zapotřebí 18,5 ml hnojiva za cenu 7,70 Kč.
 • Na druhém místě je Bioflor Master s 20 ml hnojiva za cenu 9,60 Kč.
 • Třetí je Allfa Plant System Mikroprvky s 19 ml a cenou 10,30 Kč.
 • Seachem Flourish, který bývá udáván jako ekonomicky nejvýhodnější hnojivo na trhu se podle tohoto kriteria umístil až na posledním místě s 15,6 ml a cenou 13,72 Kč.