CO2 v akváriu

Rostliny využívají sluneční záření, oxid uhličitý CO2 a vodu k tvorbě energeticky bohatých zásobních látek - cukrů. Jako vedlejší produkt vzniká kyslík a celý proces se nazývá fotosyntéza.
Oxid uhličitý CO2 je tedy základní živinou nejen suchozemských, ale samozřejmě i vodních rostlin. Suchozemské rostliny mají tu výhodu, že mají dostatečný přísun CO2 z atmosféry. Proto si jeho význam pro rostliny často vůbec neuvědomíme. Na rozdíl od řady jiných živin, jejichž přidávání považujeme za samozřejmost. Vodní rostliny příjimají CO2 z vody, který se do ní dostává, jak ze vzduchu, tak produkcí rybami a vodními živočichy. Správně by v akváriu mělo být optimální množství CO2, aby se dařilo rostlinám a zároveň nedocházelo k dušení ryb.
Dávkování CO2 do akvária je prakticky nutnost pokud máme silně nasvětlené akvárium s náročnými rostlinami. Růst rostlin je podpořen intenzivním osvětlením a ty mají zvýšené nároky jak na CO2, tak na živiny. Ale ani pokud pěstujeme nenáročné rostliny, tak dávkování CO2 nic nezkazíme. Rostliny jsou pak zdravější a lépe vybarvené, v akváriu pak řasy prakticky nemají šanci.

Nechce se vám číst? Mrkněte na video o CO2 v akváriu

https://www.youtube.com/watch?v=gKQGdK5BmDE

Většina rostlinných akvárií má potřebu vyššího množství CO2 než se vyskytuje přirozeně v akváriu. Proč tomu tak je?


1. Příliš výkonná filtrace,
která silně čeří hladinu. Vodu v akváriu tak nadměrně provzdušňuje kyslíkem a CO2 vypuzuje z vody. Stejný efekt má i vzduchovací motorek.

2. Výkonné LED osvětlení (pozor, zdaleka ne každé LED světlo je výkonné). Tato světla ženou rostliny do růstu tak rychle, že jim přirozené zdroje CO2 nestačí.

3. Pěstování náročných rostlin, které mají vyšší nároky na výživu, světlo a CO2 (kobercové rostliny, Alternanthery, Bacopy, Rotaly...)

Řešení: Zajistit dobrou filtraci a zajistit dostatek CO2 v akváriu.

Měření CO2 v akváriu

  1. Pomocí testu Akvin a Karbon naměříme hodnoty KH a pH v akváriu, které následně porovnáme pomocí Tillmanovy tabulky.

  2. Pomocí dropcheckeru tedy čidlem na stanovení CO2.  Čidlo nám navíc pomáhá monitorovat průběžně hodnotu CO2 během dávkování. Jednoduchý způsob stanovení.

Stanovení optimálního množství CO2

Množství  COzávisí hlavně na dvou veličinách a to je uhličitanová tvrdost KH a pH vody. Vztahy mezi těmito veličinami zachycuje tzv. Tillmannova tabulka.

Z tabulky vidíme, že pro určité KH v akváriu, které je více méně neměnné, existuje vždy určitá optimální hodnota pH, při které je CO2 ve vodě dostatek. To je asi 20-30mg CO2/l. A zde je kámen úrazu, protože řada akvárií má CO2 málo a musíme jej tedy do vody dodat.

Jak dostat CO2 do akvária

Tekuté CO2

  • Pomocí přípravků obsahující organickou sloučeninu uhlíku. Z naší nabídky doporučujeme CO2 VitalKromě tekutého uhlíku obsahuje i výluh z ječmenné slámy, který také výrazně potlačuje řasy. Při tomto způsobu dávkování nedochází k poklesu pH vody. Ani dropchecker tedy nereaguje. CO2 přidávané tímto způsobem nelze měřit. Přesto tímto způsobem dávkování CO2mají mnozí akvaristé výborné zkušenosti. Doporučujeme ho v případě, že pěstujete méně náročné rostliny a nemáte příliš dobré světlo.

CO2 z kvasnic

  • Další možností je využít kvasné reakce, která probíhá v nádobě mimo akvárium. Vznikající CO2 je hadičkou a kamínkem odváděno do akvária. Tuto metodu považujeme za mírně nespolehlivou, ale ekonomicky úspornou. Kvašení je hodně závislé na teplotě. Takže v horkých letních dnech nám náplň vybublá třeba za 5 dnů, v zimě to může být i trojnásobek. Každopádně je to ale fajn způsob, jak se levně přesvědčit o pozitivních účincích CO2 v akváriu. U nás můžete pořídit Biokvas. Časem se můžete přeorientovat na CO2 set.

CO2 láhev

  • Pomocí CO2 setu, což je tlaková láhev CO2 vybavená redukčním ventilem a optimálně elektromagnetem. CO2 set do akvária považujeme za nutnost u všech, kdo chtějí mít krásné rostliny. Tato metoda je rozhodně zdaleka nejlepší za předpokladu, že si vybereme opravdu kvalitní soupravu. Vše o dávkování CO2 z tlakové láhve najdete zde. My jsme si s našimi CO2 sety do akvária dost pohráli a nemůžete s nimi šlápnout vedle. 

Saga dropchecker

Tillmanova tabulka