Přidávání CO2 do akvária IV. - provoz akvarijního CO2 setu

 1. díl: Proč přidávat CO2

 2. díl: Jak vybrat CO2 set do akvária 

 3. díl: Dávkování CO2 do akvária

 4. díl: Zprovoznění akvarijního CO2 setu (právě čtete)

V tomto závěrečném článku o dávkování CO2 do akvária probereme krok za krokem spuštění CO2 setu a jeho následný provoz.

Zprovoznění nového setu


Umístění setu:

 1. CO2 set umístíme co nejblíže akvária, aby byla hadička pro vedení plynu co nejkratší
 2. tlaková lahev nesmí být blízko zdroji tepla (radiátor, kamna)
 3. Pokud máme v domácnosti děti, umístíme set mimo jejich dosah
 4. lahev musí být trvale ve vertikální poloze (ventilem nahoře) - láhev obsahuje CO2 v kapalné podobě, ze kterého se odpařuje plynná fáze. Pokud se dostane kapalné CO2 do ventilu, dochází k degradaci membrány

Osazení ventilu na tlakovou lahev:

 1. přesvědčíme se, že ve vývodu lahve ani ve vstupu do ventilu nejsou žádné nečistoty.
 2. našroubujeme převlečnou matici ventilu (A) na vývod lahve a přiměřeně dotáhneme klíčem - budeme potřebovat klíč 30 mm (neutahujeme přílišnou silou, jen bychom poškodili těsnění)
 3. přesvědčíme se, že je redukční ventil zcela uzavřený - pozor ventil se uzavírá vyšroubením ovladače (B) PROTI směru hodinových ručiček. Pokud bychom pustili plyn z lahve do otevřeného ventilu, náhlý nárůst tlaku může protrhnout membránu ventilu. Pokud ventil nemá otočný regulátor (má na pevno nastavený výstupní tlak), tento bod přeskočíme
 4. uzavřeme jehlový ventil (C) - otáčíme po směru hodinových ručiček, dokud neucítíme odpor - ventil je uzavřený. Ventil při při uzavírání nedotahujeme “na sílu”, jinak může dojít k poškození jehly.
 5. pokud máme elektromagnet (D), sepneme ho připojením k síti
 6. pomalu otevřeme uzavírací ventil tlakové lahve (E). Ventil zcela otevřeme. Vysokotlaký manometr (F) by měl ukázat hodnotu 50 - 55 Bar.
 7. povolíme ovladač redukčního ventilu (B) PO směru hodinových ručiček, dokud nízkotlaký manometr (G) neukáže tlak 2 Bary (některé atomizéry potřebují vyšší provozní tlak, ale pro většinu aplikací jsou dva Bary optimální)
 8. prověříme těsnost celé soustavy použitím jarové vody. Ve sklenici vyšleháme trochu jaru v teplé vodě. vzniklou pěnu poté štětcem naneseme na všechny spoje. Případný únik bude snadno patrný. Osušíme ventil
 9. CO2 souprava je připravena k provozu


Sestavení dalších komponentů pro dávkování do akvária:

 1. umístíme do akvária drop checker - umístíme na dobře viditelné místo tak, aby nebyl přímo nad difuzorem nebo u vývodu filtru, ale zároveň v místě kde kolem může proudit voda.
 2. pokud CO2 set osazen počítadlem bublin tak umístíme počítadlo na hadičku co nejblíže za jehlový ventil (čím delší hadička mezi jehlovým ventilem a počítadlem bublin bude, tím větší je prodleva mezi seřízením a změnou počtu bublin)
 3. mezi počítadlem bublin a jehlovým ventilem musí být osazen zpětný ventil (neplatí pokud je integrovaný v počítadle)
 4. napustíme počítadlo vodou nebo ideálně kapalinou do počítadla bublin (neodpařuje se a bublinky lze díky viskozitě kapaliny lépe spočítat)
 5. umístíme do akvária difuzér (umístění volíme tak, aby bublinky CO2 byly co nejdéle ve vodě)
 6. změříme potřebnou délku CO2 hadičky a ustřihneme ji
 7. propojíme počítadlo bublin a difuzér CO2 hadičkou (pro těsný spoj a snažší instalaci doporučujeme konec hadičky na chvíli ponořit do horké vody)
 8. hadičku můžeme zafixovat přísavkami, případně použijeme kolínko aby se hadička nedeformovala na hraně akvária
 9. povolíme jehlový ventil a nastavíme požadovaný počet bublin (viz předchozí článek Dávkování CO2 do akvária)

zapojení akvarijního co2 setu

 1. CO2 set s elektromagnetickým ventilem
 2. digitální spínaná zásuvka
 3. CO2 hadička
 4. CO2 difuzér
 5. Dropchecker

Pozor: difuzér i počítadlo bublin v této sestavě jsou vybaveny zpětným ventilem, pokud použijete komponenty bez integrovaného zpětného ventilu, je potřeba ho zapojit před CO2 set!

zapojení akvarijního co2 setu s elektromagnetem

 1. CO2 set s elektromagnetickým ventilem
 2. digitální spínaná zásuvka
 3. CO2 hadička
 4. CO2 difuzér
 5. pH controller
 6. pH sonda

Pozor: difuzér i počítadlo bublin v této sestavě jsou vybaveny zpětným ventilem, pokud použijete komponenty bez integrovaného zpětného ventilu, je potřeba ho zapojit před CO2 set!

Tlakové lahve


Provoz tlakové lahve:


Závislost tlaku na teplotě
 

tlak v lahvi se výrazně mění v závislosti na okolní teplotě (viz graf a tabulka níže). Proto je důležité: 

 1. Když přineseme tlakovou lahev domů, počkáme až dosáhne pokojové teploty (platí především v létě a v zimě). V opačném případě hrozí, že seřídíme dávkování CO2 a následná změna tlaku v lahvi zapříčiní zapříčiní vyšší nebo menší než požadovaný průtok plynu.
 2. vyvarujeme se umístění lahve v blízkosti radiátoru nebo jiného zdroje tepla - důsledkem je nestály tlak v lahvi a výkyvy v množství dávkovaného CO2
 3. Nikdy nenecháváme tlakovou lahev v létě ve vozidle. Teplota lahve nesmí přesáhnout 50°C! Při vysokých teplotách roste riziko prasknutí průtržné membrány ventilu lahve. Po protržení uniká obsah lahve pod velkým tlakem a v bezprostředním okolí dochází k ohrožení rychlým prouděním plynu
t (°C)-12-10-8-6-4-2024681012141618202224262830
P (bar)25262830313335373941434547505255576063666972

Úbytek plynu v lahvi

Úbytek plynu v lahvi se až do poslední chvíle neprojevuje poklesem tlaku v lahvi! Narozdíl od stlačených plynů, kde při odebírání plynu tlak postupně klesá, tlak v lahvi se zkapalněným plynem závisí na teplotě a nikoliv na množství plynu v lahvi.  Manometr pro sledování tlaku v lahvi bude několik týdnů až měsíců ukazovat stejnou hodnotu a poté najednou poklesne - v tu chvíli už je odpařená veškerá kapalná fáze a v lahvi zbývá pouze plynné CO2. Ve chvíli poklesu je tedy čas na výměnu lahve. 

Dochází mi CO2 v lahvi a tlak na výstup se zvedá, jak je to možné? 
Jedná se o takzvaný "End of tank dump" efekt.  Když dochází plyn v lahvi a tlak v lahvi se sníží pod určitou hodnotu dochází paradoxně k zvýšení výstupního tlaku ventilu (vysvětleno na tomto videu), zvýší se množství CO2 dávkovaného do akvária, což v krajním případě může vést až k otravě ryb.
Prevencí této situace je pravidelná kontrola tlaku v lahvi (na vysokotlakém manometru, pokud nemáme musíme lahev vážit) a včasné doplnění plynu. Pokud zapomenete tlak v lahvi pohlídat, je důležité mít kvalitní jehlový ventil, který při náhlém zvýšení tlaku “nepovolí” a nepustí plyn najednou do akvária (což má katastrofální následky).
Předávkování akvária CO2 při poklesu tlaku v lahvi je možné 100% zabránit dvěma způsoby:

 • Dvoustupňovým redukčním ventilem (mechanická cesta)
 • automatizací dávkování CO2 pomocí pH kontroleru a elektromagnetického ventilu - kontroler zkrátka nepustí do akvária víc CO2 než je potřeba (elektronická cesta),  případně kombinací obojího.

Samozřejmě je možné oba způsoby kombinovat!

Shrnutíjednostupňový ventil je plně vyhovující, ale je potřeba pravidelně sledovat manometry a včas doplnit lahev pro prevenci případných problémů. U dvoustupňového ventilu víte, že výstupní tlak bude vždy stejný, bez ohledu na tlak v lahvi.
end of tank dump

Jak dlouho vydrží plyn v lahvi?

Neexistuje jednoduchý vzorec - závisí na mnoha proměnných: 

 • objem vody v akváriu 
 • povrch hladiny (větší povrch = větší látková výměna)
 • efektivita dávkování (kolik CO2 unikne, aniž by se vstřebalo do vody)
 • pohyb vody v akváriu (větší pohyb = větší látková výměna)
 • kolik máme rostlin
 • jaké máme osvětlení a jak hnojíme (dobré podmínky pro růst = rostliny spotřebují více CO2)
 • dávkujeme CO2 stále? Pouze ve dne? Nebo spínáme dávkování pH controllerem?

S extrémním zobecněním se ale dá říct, že spotřeba CO2 bude 150 g CO2 na 100 l vody v akváriu na 1 měsíc. Berte ale prosím tuto hodnotu ale pouze jako orientační.


Postup při výměně lahve:


Demontáž ventilu

 1. zavřeme ventil na tlakové lahvi - manometr pro sledování tlaku v lahvi klesne na nulu
 2. odpojíme CO2 hadičku 
 3. stále nám zůstává stlačený plyn v těle ventilu - necháme ho buď pomalu uniknout (pokud chceme zachovat nastavení na jehlovém ventilu) nebo proces urychlíme a povolíme jehlový ventil. 
 4. až z ventilu unikne veškerý tlak (pokud máme osazený manometr pro měření výstupního tlaku, tak klesne na nulu) tak povolíme převlečnou matici redukčního ventilu a odpojíme ventil od tlakové lahve

Plnění lahve

Lahev odvezeme do plnírny technických plynů nebo do firmy zabývající se revizemi hasičských přístrojů. Plnění sestává z kontroly lahve z hlediska bezpečnosti a následného plnění. Cena se pohybuje od 100 do 150 Kč za naplnění 2 kg lahve. 


Montáž ventilu

 1. zkontrolujeme těsnění redukčního ventilu - každého půl roku nebo v případě potřeby nahradíme novým originálním těsněním
 2. přesvědčíme se, že ve vývodu lahve ani ve vstupu do ventilu nejsou žádné nečistoty.
 3. přesvědčíme se, že manometry redukčního ventilu ukazují nulové hodnoty
 4. našroubujeme převlečnou matici ventilu na vývod lahve a přiměřeně dotáhneme klíčem (neutahujeme přílišnou silou, jen bychom poškodili těsnění)
 5. uzavřeme redukční ventil otočným regulátorem - pozor ventil se uzavírá vyšroubením PROTI směru hodinových ručiček
 6. pomalu otevíráme uzavírací ventil tlakové lahve a sledujeme nárust tlaku na vysokotlakém manometru
 7. povolujeme ovladač redukčního ventilu PO směru hodinových ručiček, dokud nízkotlaký manometr neukáže požadovaný tlak.
 8. CO2 souprava je připravena k provozu