Přidávání CO2 do akvária III. - Dávkování CO2 do akvária

 1. díl: Proč přidávat CO2

 2. díl: Jak vybrat CO2 set do akvária

 3. díl: Dávkování CO2 do akvária (právě čtete)

 4. díl: Zprovoznění akvarijního CO2 setu


Podívejte se na video které shrnuje obsah článku

Dávkování CO2 do akvária musí být přesné. Málo CO2 nebude mít žádoucí efekt na růst rostlin, naopak příliš CO2 bude dusit ryby. V tomto článku si řekneme, jak na to.

Kdy dávkovat CO2 do akvária?

CO2 do akvária nedávkujeme stále, doba dávkování je závislá na době svícení v akváriu. V noci chybí světlo, které je jedním ze základních předpokladů fotosyntézy a rostliny tedy nemají zdaleka tak velkou potřebu CO2 jako ve dne. Pokud bychom CO2 dávkovali i v noci, tak by se v akváriu hromadilo a mohlo by otrávit ryby

Přívod CO2 do akvária otevíráme a uzavíráme pomocí elektromagnetického ventilu, který připojíme ke spínacím hodinám.

Kdy tedy dávkovat:

 • začínáme hodinu před zapnutím světla
 • vypneme ho hodinu až dvě před zhasnutím.

Po zapnutí světel (kdy mají rostliny největší “hlad”) tedy již bude ve vodě odpovídající koncentrace CO2 a naopak po vypnutí světel už bude CO2 převážně spotřebované a ryby budou spokojené. 

Nonstop dávkování přichází do úvahy pouze pro akvária se slabším osvětlením a menším množstvím rostlin. V těchto akváriích rostliny nespotřebují tolik CO2 a riziko otravy ryb není tak velké. I pro tyto akvária je ale vypínání CO2 na noc lepší variantou - přidáváme CO2 efektivněji (CO2 dávkované v noci přijde vniveč a 2x rychleji tak spotřebujeme lahev) a bezpečněji pro ryby. Pokud provozujete soupravu bez elektromagnetického ventilu tak doporučuji opravdu pečlivě pozorovat ryby a jejich kondici.

Jak měřit CO2 v akváriu?

Abychom věděli, kolik CO2 je potřeba dávkovat, musíme umět změřit jeho koncentraci v akváriu.

Princip měření koncentrace CO2 ve vodě:

Část dávkovaného CO2 se v akváriu mění na kyselinu uhličitou, která okyseluje vodu (=snižuje pH). K určení obsahu CO2 ve vodě nám poté stačí znát poměr mezi pH a KH (uhličitanovou tvrdostí). Při určité hodnotě KH se totiž pH při zvyšování koncentrace CO2 mění předvídatelným způsobem - tuto závislost vyjadřuje Tillmanova tabulka.

Optimální koncetraci odvodíme z Tillmanovy tabulky:

 • 15 - 25 ppm CO2 pro méně nasvětlená akvária
 • 25 - 35 ppm  pro intenzivně nasvětlená akvária.

Pro začátek se můžeme držet nižší doporučené hodnoty.

Z tillmanovy tabulky zjistíme hodnotu pH, které odpovídá uhličitanové tvrdosti v akváriu a požadované koncentraci CO2.

Princip regulace poté spočívá v tom, že:

 • ve dne se pomocí dávkování CO2 snažíme snížit pH v akváriu na požadovanou hodnotu
 • v noci, kdy dávkování vypínáme, by se snížení koncentrace CO2 mělo projevit zvýšením pH zhruba o jednotku. 

Příklad: pokud mám v akváriu uhličitanovou tvrdost (KH) 6 a mým cílem je 30 ppm CO2 (mám intenzivně osvětlené akvárium), potřebuji dávkovat tolik CO2, aby pH bylo přes den 6,8. V noci pak bude optimální pH 7,8 - rybám i nitrifikačním bakteriím se bude lépe dýchat.

Shrnutí : v akváriu máme dva režimy, denní a noční

 • Denní “CO2” režimSnažíme se rostlinám dodat co nejvíce CO2 při zachování dobrých podmínek pro ryby. 
 • Noční “kyslíkový” režim: priorita je dostatek kyslíku pro ryby a prospěšné nitrifikační bakterie

Kolik CO2 dávkovat?

CO2 začínáme dávkovat tak, že na každých 10l vody v akváriu pouštíme jednu bublinku CO2 za minutu. Následně měříme koncentraci CO2 v akváriu a případně zvyšujeme množství dávkovaného CO2.

Příklad: Mám 200 l akvárium = jehlovým ventilem zreguluji výstupní tlak tak, aby počítadlem bublin procházelo každou minutu dvacet bublinek.

Než odladíme optimální dávkování, je zásadní velmi pozorně sledovat ryby! Pokud jsou ryby u hladiny, je v akváriu příliš CO2. Koncentrace CO2 se zvyšuje s prodlevou, je třeba postupovat po malých krocích!

Metody měření

Koncentraci CO2 v akváriu můžeme měřit několika způsoby. Způsob, jakým budeme CO2 měřit pak ovlivní i náš postup při regulaci dávkování CO2.

Nárazově měřením pH

Předpokládá, že známe hodnotu KH vody v akváriu (tu zjistíme testem uhličitanové tvrdosti Karbon). Při opakovaném měření můžeme brát KH jako konstantní a měřit pouze kyselost vody pH. Tu změříme pH testem Akvin nebo přesněji a rychleji pH metrem. Obsah CO2 pak zjistíme z Tillmanovy tabulky. 

Výhodou této metody je, že nám dá aktuální a relativně přesnou hodnotu koncentrace CO2.

Tip: pH měříme vždy minimálně hodinu po změně dávkovaného množství CO2, nasycení nějakou dobu trvá.

K tomuto způsobu regulace potřebujete: 

 1. KH test Karbon
 2. pH test Akvin nebo ideálně pH metr

Permanentní měření dropcheckerem

Dropchecker je nejběžnější řešení pro měření obsahu CO2 v akváriu. Jeho funkce je založena na principu látkové výměny. Jedná se o průhlednou nádobku, do které nalijeme vodu a několik kapek indikační kapaliny. Při ponoření nádobky do akvária je mezi roztokem v dropcheckeru a vodou v akváriu vzduchová kapsa. Do této vzduchové kapsy se uvolňuje plynné CO2 z akvária a to se následně vstřebává do roztoku v dropcheckeru. Již zmíněná indikační kapalina reaguje na koncentraci CO2 a dochází ke zbarvení roztoku ( - málo CO2, - optimum CO2, - moc CO2

Výhodou je nulová časová náročnost a také, že měření máme stále na očích a máme tak možnost průběžné kontroly.

Nevýhodou je velká latence měření. Příklad: začneme dávkovat CO2 do akvária, kde dojde ke zvýšení jeho koncentrace. Následně dojde ke zvýšení koncentrace CO2 ve vzduchové kapse dropcheckeru a teprve poté až se CO2 absorbuje do roztoku v dropcheckeru tak dojde ke změně jeho barvy. Dropchecker nám tedy reálně ukazuje koncentraci CO2, která byla v akváriu před jednou až dvěma hodinami.

Dropcheckery rozlišujeme na : 

 • skleněné: minimalističtější vzhled, pohledově neruší v akváriu. Nevýhodou je obtížnější čištění a horší odečet barvy roztoku. Lze si pomoct bílou plastovou kartičkou, kterou ponoříme za dropchecker. 

 • plastové: rozebiratelné, dají se snadno vyčistit. velká výhoda je, že mívají bílé pozadí, takže jasně kdykoliv vidíme barvu indikačního roztoku. 

Tip: nastavení dávkovaného množství CO2 neuspěcháme, zvyšujeme po malých krocích každý den, dokud nebudeme mít dropchecker v optimu (myslíme přitom na latenci, dropchecker bude zeleným zbarvením signalizovat optimální koncentraci CO2 třeba i dvě hodiny po vypnutí dávkování).

Pro měření COdropcheckerem potřebujete:

 1. libovolný dropchecker 
 2. indikační kapalinu (u některých dropcheckerů je již součástí balení)

Přesné dávkování - Regulace dávkování CO2 pH controlerem

Nejjednodušší a nejbezpečnější je dávkování CO2 pomocí pH controlleru - vše je zautomatizované a jsou zajištěny optimální podmínky pro rostliny i ryby. 

PH Controller je zařízení, které se skládá z řídící jednotky, sondy a spínané zásuvky. Sonda kontinuálně měří hodnotu pH v akváriu řídící jednotka pak podle hodnoty pH v akváriu ovládá elektromagnetický ventil na CO2 soupravě (sepne při překročení nastavené hodnoty pH a vypne při poklesu pod nastavenou hodnotu).

Přínosy pH controlleru:

 • Vitální rostlliny - díky pH controlleru máme stále optimální koncentraci CO2 pro růst rostlin, což pomocí drop checkeru zdaleka není tak jednoduché

 • Bezpečnost pro ryby - zaručuje, že větší množství CO2 vlivem nehody nebo technické závady neunikne do akvária, kde může nadměrná koncentrace otrávit ryby. Jakmile koncentrace CO2 stoupne nad optimum a klesne tím pádem pH vody, controller dávkování CO2 vypne. Nemusí jít jen o nehodu nebo neopatrnou manipulaci. Pokaždé, když dochází tlak v lahvi, tlak na výstupu nebezpečně stoupá. Pokud si tento okamžik nepohlídáme a lahev včas nedoplníme, může dojít k otravě ryb.

 • Úspora CO2 - dávkujeme přesně tolik CO2, kolik je potřeba, takže prodloužíme interval doplnění lahve

Princip regulace:

 1. Na controlleru nastavíme hodnotu pH, kterou chceme v akváriu udržet.
 2. Pokud pH stoupne nad nastavenou hodnotu, controller sepne elektromagnetický ventil a otevře tak přívod CO2 do akvária.
 3. Přívod CO2 je vypnut, až pH vody v akváriu klesne na námi nastavenou hodnotu.

Mezi pH controller a elektromagnetický ventil zapojíme spínací hodiny, aby dávkování CO2 bylo v noci zastaveno. Je potřeba digitální spínací hodiny - mají vnitřní baterii (klasické spínací hodiny potřebují permanentní napájení - to spínaná zásuvka controlleru neposkytuje)

Tip: jehlovým ventilem se pokusíme nastavit nejnižší možný průtok, který nám umožní držet celý den požadovanou hodnotu pH. Aplikace CO2 tak bude plynulá a zajistíme tak minimální výkyvy v koncentraci CO2 během dne. V opačném případě bude CO2 dávkováno v kratších intervalech a může docházet k nežádoucí oscilaci pH kolem nastavené hodnoty. 

K tomuto způsobu regulace potřebujete: 

 1. pH controller (sada již obsahuje vše potřebné)
 2. digitální spínací zásuvku (musí mít baterii pro uchování nastavení i když není "pod proudem")

Pokračujte na 4. díl: Provoz akvarijního CO2 setu