Měření CO2 v akváriu

Dávkování CO2 do akvária pomocí CO2 setu musí být přesné. Málo CO2 nebude mít žádoucí efekt na růst rostlin, naopak příliš CO2 bude mít negativní vliv na ryby, které se budou dusit.
Nejjednodušeji stanovíme obsah CO2 pomocí dropcheckeru

Měření CO2 v akváriu pomocí dropcheckeru

Dropcheckery můžou být skleněné nebo plastové. Vypadají jinak, ale princip a manipulace je stejná. Dropchecker funguje tak, že dochází k výměně plynů mezi vodou v akváriu a tekutinou v čidlu. Podle koncentrace CO2 se pak zbarví roztok v dropcheckeru.

  1. Čidlo naplníme vodou z akvária
    1. Pro zvýšení přesnosti měření doporučujeme dropchecker místo vody z akvária naplnit roztokem s KH4. Ten vytvoříme tak, že smícháme destilovanou vodu se špetkou sody. Voda z akvária může totiž obsahovat další zdroje kyselosti jako jsou huminové kyseliny, čpavek, fosfáty, tyto látky by nám pak mohli ovlivnit měření. Jestliže ale nepoužíváte hnojiva s obsahem fosfátů a víte, že vaše akvárium neobsahuje výše zmíněné látky ve vyšších koncentracích, tak můžete bez obav použít akvarijní vodu. 
  2. Přidáme indikační kapalinu
  3. Čidlo umístíme zhruba do poloviny vodního sloupce akvária
  4. Pomocí zbarvení indikátoru v dropcheckeru určíme, kolik máme CO2 v akváriu

Saga dropchecker

Tip

Indikační tekutinu v čidle Saga pozorujeme proti bílému pozadí, rozpoznání barvy je tak rychlejší a přesnější než u skleněných čidel

Co nám říká barva indikátoru v dropcheckeru

Málo CO2 = modrá barva = přidáme na dávkování CO2

Optimum CO2 = svěží, trávově zelená barva

Mnoho CO2 = žluté, žlutozelené zbarvení = ubereme na dávkování CO2

Výsledné zbarvení porovnáte s barevnou stupníci a jednoduše vyhodnotíte množství CO2 v akváriu. 

Optimální množství CO2 je mezi 20-30 mg/l.

Barva v dropcheckeru nám indikuje, jaké množství CO2 máme dávkovat do akvária. 

Barevná stupnice dropcheckeru

Počítadlo bublin


Množství CO2, které proudí do akvária nám pomáhá stanovit počítadlo bublin
Počítadlo má pak funkci jako tachometr v autě. Kontroluje nám množství CO2 v podobě bublin proudící do nádrže. 

Počítadlo bublin

Barva v dropcheckeru během dne

V případě, že dávkujeme CO2 pouze přes den a noc dávkování vypínáme, tak barva v dropcheckeru nebude stále stejná. V noci, kdy CO2 nedávkujeme, stoupá hodnota pH až na hodnotu 7-7,5. Proto je pro optimalizaci dávkování CO2 důležitá hodnota naměřená přes den, nebo lépe řečeno 2-3 hod po rozsvícení světel.

CO2 dávkujeme s rozvahou!

CO2 přidávejte do akvária pozvolna, chvíli totiž trvá než bublinky CO2 doputují nejen k dropcheckeru, ale i prostoupí přes membránu. Pokud byste CO2 dávkovali příliš rychle, mohlo by dojít k náhlému zbarvení dropcheckeru do žlutozelené a hrozí riziko udušení ryb.

Přesnější měření pH a dávkování CO2 pomocí pH kontroleru

Pomocí pH kotroléru je možné udržovat konstantní hodnotu pH a CO2. Na kontroléru nastavíme požadovanou hodnotu pH. Pokud hodnota pH v akváriu klesne pod naší požadovanou hodnotu pH, spustí se dávkování CO2 z CO2 setu. CO2 snižuje hodnotu pH v akváriu. Tento způsob optimalizace dávkování CO2 je přesný, úsporný a hlavně bezpečný pro ryby. Více o měření a nastavení pH kontoleru v návodu.
pH kontroler nám umožní přesné, bezpečné a úsporné dávkování CO2. Hlavní přínosy pH kontroléru jsou stále stejná optimální koncentraci CO2 pro růst rostlin, což pomocí drop checkeru zdaleka není tak jednoduché. Bezpečnost pro ryby - zaručuje, že větší množství CO2 vlivem nehody nebo technické závady neunikne do akvária, kde může nadměrná koncentrace otrávit ryby. Jakmile koncentrace CO2 stoupne nad optimum a klesne tím pádem pH vody, controller dávkování CO2 vypne. Nemusí jít jen o nehodu nebo neopatrnou manipulaci. Pokaždé, když dochází tlak v lahvi, tlak na výstupu nebezpečně stoupá. Pokud si tento okamžik nepohlídáme a lahev včas nedoplníme, může dojít k otravě ryb. Úspora CO2 - dávkujeme přesně tolik CO2, kolik je potřeba, takže prodloužíme interval doplnění lahve.

Více o nastavení pH kontroléru v článku.