Přidávání CO2 do akvária II. - Jak vybrat CO2 set do akvária

 1. díl: Proč přidávat CO2

 2. díl: Jak vybrat CO2 set do akvária (právě čtete)

 3. díl: Dávkování CO2 do akvária

 4. díl: Zprovoznění akvarijního CO2 setu

Obsah článku shrnuje série videí "Jak vybrat CO2 set do akvária". Videa naleznete níže v textu, případně je můžete shlédnout na našem youtube:

 1. díl: tlakové lahve
 2. díl: redukční ventily
 3. díl:  elektromagnet, počítadlo bublin, zpětné a jehlové ventily

Stanovení množství CO2 a možnosti dávkování jsme zmínili v 1. díle seriálu Proč přidávat CO2. Teď se pojďme podívat na to, jak správně vybrat COset pro akvaristiku a co vše by měl obsahovat. 

CO2 set musí dodat oxid uhličitý do akvária:

 • v optimálním množství
 • ve správnou dobu
 • ve využitelné formě
 • bezpečně

Zní to jednoduše, ale je potřeba souhry dobře zvolených komponentů. Je potřeba brát v potaz, že pracujeme se stlačeným a potenciálně jedovatým plynem, takže je třeba dodržovat určitá pravidla a použít pouze kvalitní a prověřené komponenty.

Komponenty COsetu:

Tlaková láhev

CO2 Láhev můžete koupit neplnitelnou pro jednorázové použití, nebo plnitelnou kterou si můžete nechat naplnit v prodejnách technických plynů nebo plnírně hasičských přístrojů.

 • Neplnitelné CO2 lahve mají nižší pořizovací cenu, ale po použití je vyhodíte. Neplnitelné lahve mají standardně závit o rozměru 10x1. Vhodné pokud chcete přidáváni CO2 vyzkoušet bez větší investice, pro nano akvária, nebo pokud plnění lahve nechcete řešit.
 • Plnitelné COlahve jsou dlouhodobě výhodnější. Náklady na naplnění lahve se pohybují kolem 100 - 150 Kč za 1500 g CO2 (odpovídá lahvi 2,1 l). Určitě se vyplatí počítat s cenou Vašeho času - doporučujeme koupit největší láhev, jaká se Vám vejde pod akvárium. Prodloužíte interval kdy musíte jezdit do plnírny.
 • Doporučujeme vždy koupit největší lahev, kterou Vám umožní místo pod akváriem. Prodloužíte tak interval plnění lahve, takže se Vám investice do větší lahve vrátí na ušetřeném času.
 • Je nutné, aby měla láhev ražbu potvrzující, že odpovídá normě, jinak Vám ji v plnírně nepřijmou. Láhev má certifikaci na deset let, proto je důležité datum ražby na lahvi. Plnitelné lahve mají závit W21,8x1/14"RH
 • V kapitole “Provoz CO2 soupravy” se dočtete jak s tlakovými lahvemi manipulovat a na jak dlouho Vám vystačí plyn v lahvi.

Jak vybrat CO2 set do akvária I.díl - tlaková lahev

Redukční ventil

Definice: Redukční ventil reguluje tlak plynu odebíraný z tlakové lahve na hodnotu tlaku vyžadovanou následnou technologií. 

Co musí redukční ventil pro dávkování CO2 do akvária splňovat: 

 • musí být určen pro CO2
 • tlakový rozsah ventilu musí být stejný nebo vyšší než tlak plynu v lahvi
 • matice na vstupu ventilu musí mít stejný rozměr jako závit na lahvi (lze případně vyřešit redukcí)
 • musí být vybaven bezpečnostním ventilem - zajistí, že pokud se výstupní tlak zvedne nad určitou bezpečnou hodnotu, nevnikne CO2 do akvária a neotráví ryby, ale přebytečný tlak unikne bezpečnostní pojistkou. Výstupní tlak se může zvýšit buďto neopatrnou manipulací. Ale také v případě, že nám končí CO2 v lahvi. Zatímco tlak v lahvi nám klesá pod 50 bar, tlak na výstupu nám totiž paradoxně stoupá.

To jsou základní předpoklady, které ventil musí splňovat. Ventily se dále liší svými parametry - regulací tlaku, tím jestli mají manometry a tím zda se jedná o jedno- nebo dvoustupňový ventil.

Manometry

ventil může být osazen jedním, dvěmi, ale také žádným manometrem. Manometry jsou velmi užitečné, protože na první pohled zkontrolujeme, zda je vše v pořádku.

 • Vysokotlaký manometr ukazuje tlak v lahvi a víme tak kdy se blíží nutnost plnění lahve. Pokud vysokotlaký manometr nemáme, zjistíme obsah lahve potěžkáním / zvážením nebo tím, že zkrátka dojde plyn. To může být zrádné (viz infobox)
 • Nízkotlaký manometr ukazuje tlak na výstupu redukčního ventilu.

Regulace

většina ventilů je osazena otočným regulátorem, kterým nastavujeme výstupní tlak. Některé ventily regulaci nemají, a mají napevno přednastavený výstupní tlak. Pro levnější ventily bez manometrů je to ideální řešení. Pro začínající akvaristy je to ideální řešení - na ventilu není třeba nic nastavovat. Pokud ventil regulaci nemá, můžete být omezeni v použití některých difuzérů a atomizerů - některé mohou vyžadovat určitý minimální tlak a ten nesmí být vyšší než přednastavený tlak ventilu.

Jednostupňový redukční ventil

je nejběžnější a zcela vyhovující pro akvaristiku (používá ho 99% akvaristů). Tlak je redukován v těle ventilu jednou.
Nevýhodou jednostupňového ventilu je možnost nárůstu výstupního tlaku když dochází plyn v lahvi. Doporučujeme tedy pravidělně sledovat tlak v lahvi a při poklesu pod 50 Barů nechat lahev preventivně doplnit.

Dvoustupňový redukční ventil

je precizní zařízení určené pro aplikace s potřebou konstantního výstupního tlaku i při klesání vstupního tlaku. Snižuje vysoký vstupní tlak vzduchu ve dvou stupních, první stupeň odvede “hrubou práci” a zredukuje tlak na zhruba přičemž druhý stupeň kompenzuje případné výkyvy tlaku prvního stupně, což přináší tyto výhody:

 • konstantní výstupní tlak nezávislý na úbytku tlaku v lahvi
 • přesnější nastavení výstupního tlaku
 • delší životnost - menší namáhání membrán ve ventilu

Dochází mi CO2 v lahvi a tlak na výstup se zvedá, jak je to možné? 
Jedná se o takzvaný "End of tank dump" efekt.  Když dochází plyn v lahvi a tlak v lahvi se sníží pod určitou hodnotu dochází paradoxně k zvýšení výstupního tlaku ventilu (vysvětleno na tomto videu), zvýší se množství CO2 dávkovaného do akvária, což v krajním případě může vést až k otravě ryb.
Prevencí této situace je pravidelná kontrola tlaku v lahvi (na vysokotlakém manometru, pokud nemáme musíme lahev vážit) a včasné doplnění plynu. Pokud zapomenete tlak v lahvi pohlídat, je důležité mít kvalitní jehlový ventil, který při náhlém zvýšení tlaku “nepovolí” a nepustí plyn najednou do akvária (což má katastrofální následky).
Předávkování akvária CO2 při poklesu tlaku v lahvi je možné 100% zabránit dvěma způsoby:

 • Dvoustupňovým redukčním ventilem (mechanická cesta)
 • automatizací dávkování CO2 pomocí pH kontroleru a elektromagnetického ventilu - kontroler zkrátka nepustí do akvária víc CO2 než je potřeba (elektronická cesta),  případně kombinací obojího.

Samozřejmě je možné oba způsoby kombinovat!

Shrnutí: jednostupňový ventil je plně vyhovující, ale je potřeba pravidelně sledovat manometry a včas doplnit lahev pro prevenci případných problémů. U dvoustupňového ventilu víte, že výstupní tlak bude vždy stejný, bez ohledu na tlak v lahvi.

Jak vybrat CO2 set do akvária II.díl : redukční ventil

Jehlový ventil

Jehlový ventil snižuje výstupní tlak redukčního ventilu na konečnou úroveň, která odpovídá našim potřebám v akvaristice.

 • Jehlový ventil má jehlu ze speciální nerezové oceli a velmi jemný závit. U jehlových ventilů platí, že čím jemnější závit, tím preciznější je regulace (příklad: pokud je závit příliš hrubý, jedním otočením se dostaneme například z 50 na 60 bublinek za minutu, to nám příliš přesnou regulaci neumožní. Naopak u jemného závitu změníme jedním otočením průtok z 50 na 52 bublinek. To nám umožní precizní regulaci)
 • Ventil je vyroben s minimální tolerancí výrobních nepřesností,  takže se nemůže stát, že díky vůli v závitu jehla “plave” a nastavený průtok se rozladí.
 • Je nejběžnější a zcela vyhovující pro akvaristiku (používá ho 99% akvaristů). Tlak je redukován v těle ventilu jednou. S tím je spojen jev, kdy při snížení tlaku CO2 v lahvi dochází paradoxně k zvýšení výstupního tlaku ventilu (dobře vysvětleno na tomto videu), zvýší se množství CO2 dávkovaného do akvária, což v krajním případě může vést až k otravě ryb. Prevencí této situace je pravidelná kontrola tlaku v lahvi (na vysokotlakém manometru, pokud nemáme musíme lahev vážit) a včasné doplnění plynu. Pokud zapomenete tlak v lahvi pohlídat, je důležité mít kvalitní jehlový ventil, který při náhlém zvýšení tlaku “nepovolí” a nepustí plyn najednou do akvária (což má katastrofální následky). Předávkování akvária CO2 při poklesu tlaku v lahvi je možné 100% zabránit dvoustupňovým redukčním ventilem (mechanická cesta), případně automatizací dávkování CO2 pomocí pH kontroleru a elektromagnetického ventilu - kontroler zkrátka nepustí do akvária víc CO2 než je potřeba (elektronická cesta),  případně kombinací obojího.

Počítadlo bublin

 • Průtok CO2 do akvária je poměrně malý - můžeme jej vyjádřit počtem bublinek za minutu. Počítadlo bublin má pak funkci jako tachometr v autě. Kontroluje nám množství CO2 proudící do nádrže.
 • Počítadlo bublin je před použitím třeba naplnit vodou nebo ideálně speciální náplní do počítadla bublin, které se na rozdíl od vody z počítadla časem neodpařují a není tedy nutné náplň stále doplňovat. Navíc v nich díky větší hustotě putují bublinky pomaleji a je tak snadnější je spočítat.
 • Mezi počitadlem bublin a ventilem je potřeba zpětný ventil, aby se tekutina nedostala do ventilu. Většina počítadel ho již má integrovaný.
 • Osobně jednoznačně preferuji propojení všech zmíněných komponentů na pevno pomocí závitových spojek v pořadí redukční ventil, elektromagnet, jehlový ventil a počítadlo bublin. Komponenty napojené napojené na sebe tvoří jeden funkční celek, nejsou mezi nimi žádné hadičky pod tlakem a minimalizujeme riziko netěsnosti. Hlavní výhodou umístění počítadla přímo na vývod jehlového ventilu je nulová “setrvačnost” při seřizování - po regulaci jehlovým ventilem okamžitě vidíme změnu počtu bublinek. Pokud je mezi nimi delší hadička, neprojeví se změna nastavení ihned, ale až s prodlevou - seřízení tak může být solidní zkouškou trpělivosti.

CO2 difuzéry a reaktory

Difuzér je poslední a velmi důležitý článek pro dávkování CO2 - rozptyluje CO2 do akvária přes mikroporézní materiál jako jemné bublinky. Čím jsou bublinky menší, tím více CO2 se rozpustí ve vodě a sníží se ztráta (bublinky z kvalitních difuzérů vypadají spíše jako jemná “mlha”).

typy difuzérů:

Vnitřní difuzéry, které umísťujeme do akvária

 • skleněné - výhodou je, že v akváriu splyne a nepůsobí tedy rušivě. Nevýhodou je, že mikroporézní tableta je zde “napevno”, což komplikuje čištění. Při manipulaci je potřeba opatrnosti, difuzér je z tenkého skla.
 • plastové nebo nerezové - difuzéry z těchto materiálů jsou rozebiratelné a lze tedy mikroporézní tabletu vyjmout a případně i vyměnit za novou. Kvůli čištění tedy nemusíte CO2 soupravu odstavit - stačí mít doma náhradní tabletu
Umístění: Platí jednoduché pravidlo, že bubliny se budou vstřebávat tím účinněji, čím déle je udržíme ve vodě. Umístíme tedy difuzér u dna akvária tak, aby bublinky nestoupaly přímo k hladině, ale aby je proud z výtoku filtru unášel po akváriu.

“inline” atomizéry, které umisťujeme na hadici výtoku z externího filtru

CO2 atomizéry jsou nejúčinnějším způsobem dávkování CO2, maximalizují dobu, kterou bublinky stráví ve vodě. Jsou méně náchylné na tvorbu řasy a nemusíme je tedy čistit tak často. Navíc vytváří jemné bublinky, které jsou snadněji vstřebatelné rostlinami. Výhodou je také jejich umístění mimo akvárium, takže pohledově neruší.

CO2 reaktory na hadici výtoku z externího filtru

reaktor osazujeme na výtok filtru. Je to komora, ve které dochází ke směšování vody s CO2, většinou je v reaktoru jeden nebo více aktivních prvků (rotor), které přispívají ke vstřebání plynu. reaktory narozdíl od difuzérů a atomizérů nemají "tabletu" která rozpouští CO2, jsou tedy prakticky bezúdržbové. Oproti inline atomizéru mohou mít nižší efektivitu.

Zpětný ventil

 • Zpětný ventil je průchodný pouze jedním směrem a jeho účelem je zamezení průniku vody z akvária do hadičky a odtud do CO2 ventilu.
 • Pokud se voda dostane do soupravy, vzniká zde kyselina uhličitá a následná koroze uvnitř soupravy napáchá značné škody, takže zpětný ventil je nutností.
 • Pro použití s CO2 doporučuji jednoznačně kovový zpětný ventil (masaz / nerez), plastové nejsou pro použití s CO2 příliš vhodné, díky trvalému působení CO2 se urychluje zteření gumy a plastů, a po určité době nemusí být ventil 100% funkční.

Hadička

Doporučujeme tlakovou hadičku určenou pro CO2. Klasické hadičky jsou příliš porézní a CO2 uniká stěnou.

Elektromagnetický CO2 ventil - "noční vypínání"

 • Díky elektromagnetickému ventilu šetříte CO2 v láhvi a prodlužujete intervaly návštěvy plnírny.
 • Je to elektronicky ovládaný ventil, který se uzavírá nebo otevírá podle toho, zda jím prochází proud. Pokud do něj tedy nejde elektřina, je ventil uzavřený. Po připojení k síti se otevře a CO2 proudí do akvária.
 • Elektromagnet je potřeba něčím vypínat a spínat. Lze buď jednodušeji spínacími hodinami, kdy je dávkování odvislé od doby svícení. Nebo pH kontrolerem, kdy dávkujeme CO2 přesně dle potřeby na základě naměřených hodnot.
 • Bez elektromagnetu dávkujeme nonstop - je tedy třeba velká opatrnost a menší množství CO2, aby v noci, kdy rostliny CO2 nespotřebovávají, nedošlo k otravě ryb. Pokud provozujete soupravu bez elektromagnetického ventilu, tak doporučuji opravdu pečlivě pozorovat ryby a jejich kondici.
 • Elektromagnetický ventil je nezbytný, pokud dávkujeme CO2 do akvária s intenzivnějším osvětlením, rostliny totiž využijí takové množství CO2, které pokud bychom dávkovali i v noci (kdy ho rostliny nevyužijí), tak nám otráví ryby.
 • Bez elektromagnetického ventilu lze provozovat CO2 soupravu v akváriu se slabším osvětlením, kde rostliny nevyužijí tolik CO2. Dávkujeme pouze tolik CO2, aby to bez problému zvládly ryby.
 • Doporučujeme ale elektromagnet použít pro všechny akvária, dávkování v noci nemá smysl a ryby se budou určitě cítit lépe a můžete dávkovat větší množství, takže i rostliny lépe porostou.

Jak vybrat CO2 set do akvária III.díl : jehlový ventil, elektromagnet a počítadlo bublin

Dávkování CO2 do více akvárií z jednoho setu

 • V případě, že chceme dávkovat CO2 do více akvárií, není třeba kupovat více CO2 souprav. Budeme potřebovat rozbočovač. Rozbočovač doporučuji vyfrézovaný z jednoho kusu materiálu - snížíte riziko netěsnosti. Alternativně lze spojit několik “T” prvků s ⅛” závity.
 • Do výstupů rozbočovače (musí mít standardní ⅛” závit) našroubíme jehlové ventily (pokud některý z výstupů zatím nepotřebujeme, zatěsníme záslepkou). Regulovat elektromagnetickým ventilem pak můžeme buď všechny vývody najednou (montáž elmag. ventilu před rozbočovač), nebo pro každý vývod zvlášť (montáž více elmag. ventilů na vývody rozbočovače).

Tip na závěr:
Objem Vašeho akvária nehraje při výběru CO2 komponentů roli. Jediné komponenty, jejichž výběr to může ovlivnit jsou:

 • Difuzér - čím větší akvárium, tim efektivnější dávkování potřebujeme. Pro velká kavária doporučujeme inline difuzéry na hadici externího filtru nebo akvarijní CO2 reaktory
 • CO2 láhev - velikost láhve můžete přizpůsobit objemu akvária, ale doporučujeme zvolit největší láhev, která se Vám vejde do skříňky pod akvárium

Pokračujte na 3. díl: Dávkování CO2 do akvária