Jak na dávkování CO2 z tlakové láhve

Stanovení množství CO2 a možnosti dávkování jsme zmínili v návodu CO2 v akváriu. Teď se pojďme podívat na to, jak správně vybrat tlakovou láhev a co vše by měla obsahovat. 

Tlaková láhev musí dodat oxid uhličitý do akvária:

 • v optimálním množství

 • ve správnou dobu

 • ve využitelné formě

 • bezpečně

Zní to jednoduše, ale je potřeba souhry dobře zvolených komponentů. Je potřeba brát v potaz, že pracujeme se stlačeným a potenciálně jedovatým plynem, takže je třeba dodržovat určitá pravidla a použít pouze kvalitní a prověřené komponenty. Co budeme potřebovat:

Jak vypadá kvalitní CO2 souprava

Profi set na dávkování CO2 do akvária. Set je složený z následujících komponentů:

Tlaková láhev 

Láhev můžete koupit neplnitelnou pro jednorázové použití, nebo plnitelnou kterou si můžete nechat naplnit v prodejnách technických plynů nebo plnírně hasičských přístrojů.

 • Lahev obsahuje CO2 v kapalné podobě (nad hladinou kapaliny je plynné CO2), vždy tedy musí být umístěna svisle, aby se kapalné CO2 nedostalo do ventilu.
 • Neplnitelné lahve mají nižší pořizovací cenu, ale po použití je vyhodíte. Neplnitelné láhve mají standardně závit o rozměru 21,4 mm. Vhodné pokud chcete přidáváni CO2 vyzkoušet bez větší investice, pro nano akvária, nebo pokud plnění lahve nechcete řešit.
 • Plnitelné lahve jsou dlouhodobě výhodnější. Náklady na naplnění lahve se pohybují kolem 150 Kč za láhev CO2. Určitě se vyplatí počítat s cenou Vašeho času - doporučujeme koupit největší láhev, jaká se Vám vejde pod akvárium. Prodloužíte interval, kdy musíte jezdit do plnírny. Je nutné, aby měla láhev vyražené XXX, jinak Vám ji v plnírně nepřijmou. Plnitelné lahve mají závit W21,8x1/14"RH.

  Láhev by také měla být vybavena bezpečnostním ventilem, který zabrání roztržení lahve při zahřátí.

 • Láhev by také měla být vybavena bezpečnostním ventilem, který zabrání roztržení lahve při zahřátí.
V kapitole “Provoz CO2 soupravy” se dočtete jak s tlakovými lahvemi manipulovat. 

Redukční ventil

Redukční ventil reguluje tlak plynu odebíraný z tlakové lahve na hodnotu tlaku vyžadovanou následnou technologií.

Co musí ventil splňovat: 

 • musí být určen pro CO

 • tlakový rozsah ventilu musí být stejný nebo vyšší než tlak plynu v láhvi

 • matice na vstupu ventilu musí mít stejný rozměr jako závit na láhvi (lze případně vyřešit redukcí)

 • musí být vybaven bezpečnostní spojkou. Ta zajistí, že pokud se výstupní tlak z nějakého důvodu zvedne nad cca XXX baru, nevnikne CO2 do akvária a neotráví ryby, ale unikne bezpečnostní pojistkou do okolí. Výstupní tlak se může zvýšit neopatrnou manipulací. Velmi často ale také v případě, že nám končí CO2 v lahvi. Zatímco tlak v lahvi nám klesá pod 50 bar, tlak na výstupu nám totiž paradoxně stoupá.

 • ventil by měl mít vysokotlaký manometr na kontrolu tlaku v lahvi  a nízkotlaký manometr na kontrolu výstupního tlaku. Pokud ventil manomentry nemá, nezbývá než se řídit sledováním bublinek v počítači bublin, případně potěžkáním / zvážením lahve. Vysokotlaký nám ukazuje tlak v lahvi a víme tak kdy se blíží nutnost plnění nebo výměny (doporučujeme při poklesu tlaku v láhvi pod 50 bar, kdy se souprava chová nevyzpytatelně). Druhý, nízkotlaký manometr ukazuje tlak výstupu redukčního ventilu. Ten by být stabilně 1 bar. Pokud ventil manomentry nemá, nezbývá než se řídit sledováním bublinek v počítači bublin, případně potěžkáním / zvážením lahve.

 • odolná povrchová úprava 
 • certifikovaný původ

Ventily se dále liší regulací tlaku a tím, zda se jedná o jedno- nebo dvoustupňový ventil.

 • Regulace - většina ventilů je osazena otočným regulátorem, kterým nastavujeme výstupní tlak. Některé ventily regulaci nemají a jsou přednastavené. Pro levnější ventily bez manometrů, je to ideální řešení. Pokud nemůžete měřit, je zbytečné řídit.


Jednostupňový jehlový ventil

Jehlový ventil snižuje výstupní tlak redukčního ventilu na konečnou úroveň, která odpovídá našim potřebám v akvaristice.
 • Jehlový ventil má jehlu ze speciální nerezové oceli a velmi jemný závit. U jehlových ventilů platí, že čím jemnější závit, tím preciznější je regulace (příklad: pokud je závit příliš hrubý, jedním otočením se dostaneme například z 50 na 60 bublinek za minutu, to nám příliš přesnou regulaci neumožní. Naopak u jemného závitu změníme jedním otočením průtok z 50 na 52 bublinek. To nám umožní precizní regulaci)
 • Ventil je vyroben s minimální tolerancí výrobních nepřesností,  takže se nemůže stát, že díky vůli v závitu jehla “plave” a nastavený průtok se rozladí.
 • Je nejběžnější a zcela vyhovující pro akvaristiku (používá ho 99% akvaristů). Tlak je redukován v těle ventilu jednou. S tím je spojen jev, kdy při snížení tlaku CO2 v lahvi dochází paradoxně k zvýšení výstupního tlaku ventilu (dobře vysvětleno na tomto videu), zvýší se množství CO2 dávkovaného do akvária, což v krajním případě může vést až k otravě ryb. Prevencí této situace je pravidelná kontrola tlaku v lahvi (na vysokotlakém manometru, pokud nemáme musíme lahev vážit) a včasné doplnění plynu. Pokud zapomenete tlak v lahvi pohlídat, je důležité mít kvalitní jehlový ventil, který při náhlém zvýšení tlaku “nepovolí” a nepustí plyn najednou do akvária (což má katastrofální následky). Předávkování akvária CO2 při poklesu tlaku v lahvi je možné 100% zabránit dvoustupňovým redukčním ventilem (mechanická cesta), případně automatizací dávkování CO2 pomocí pH kontroleru a elektromagnetického ventilu - kontroler zkrátka nepustí do akvária víc CO2 než je potřeba (elektronická cesta),  případně kombinací obojího.

Difuzér

Difuzér je poslední a velmi důležitý článek pro dávkování CO2 - rozptyluje CO2 do akvária přes mikroporézní materiál jako jemné bublinky. Čím jsou bublinky menší, tím více CO2 se rozpustí ve vodě a sníží se ztráta (bublinky z kvalitních difuzérů vypadají spíše jako jemná “mlha”).
typy difuzérů:
 • klasické, které umísťujeme do akvária

  • skleněné - výhodou je, že v akváriu splyne a nepůsobí tedy rušivě. Nevýhodou je, že mikroporézní tableta je zde “napevno”, což komplikuje čištění. Při manipulaci je potřeba opatrnosti, difuzér je z tenkého skla.

  • plast / akryl / nerez : difuzéry z těchto materiálů jsou rozebiratelné a lze tedy mikroporézní tabletu vyjmout a případně i vyměnit za novou. Kvůli čištění tedy nemusíte CO2 soupravu odstavit - stačí mít doma náhradní tabletu.

 • “inline” difuzéry které umisťujeme na hadici výtoku z externího filtru - velmi účinné, maximalizují dobu, kterou bublinky stráví ve vodě. Jsou méně náchylné na tvorbu řasy a nemusíme je tedy čistit tak často.

Platí jednoduché pravidlo, že bubliny se budou vstřebávat tím účinněji, čím déle je udržíme ve vodě. Umístíme tedy difuzér u dna akvária tak, aby bublinky nestoupaly přímo k hladině, ale aby je proud z výtoku filtru unášel po akváriu.

Zpětný ventil


 • Zpětný ventil je průchodný pouze jedním směrem a jeho účelem je zamezení průniku vody z akvária do hadičky a odtud do CO2 ventilu.
 • Pokud se voda dostane do soupravy, vzniká zde kyselina uhličitá a následná koroze uvnitř soupravy napáchá značné škody, takže zpětný ventil je nutností.
 • Pro použití s CO2 doporučuji jednoznačně kovový zpětný ventil (masaz / nerez), plastové nejsou pro použití s CO2 příliš vhodné, díky trvalému působení CO2 se urychluje zteření gumy a plastů, a po určité době nemusí být ventil 100% funkční.

Hadička

Doporučujeme hadičku určenou pro CO2. Klasické hadičky jsou příliš porézní a CO2 uniká stěnou.

Všem soupravám, které výše uvedeným podmínkám nevyhovují, se zdaleka vyhněte. Riskujete tím minimálně vytrávení rybí osádky. Doporučujeme soupravy a komponenty od italské firmy Oxyturbo, které jsou přesné, precizní, ve skvělém designu. Současně ručíme, že každá tlaková láhev má platnou certifikaci státní zkušebny. Zde se opravdu nevyplácí šetřit.

Příslušenství pro dávkování CO2

Výše zmíněné komponenty jsou nezbytné. Dále uvedené komponenty nejsou nezbytně nutné - ale pro rozumné použití soupravy je rozhodně doporučujeme.

Elektromagnetický CO2 ventil

 • Díky elektromagnetu šetříte CO2 v láhvi a prodlužujete intervaly návštěvy plnírny.
 • Je to elektronicky ovládaný ventil, který se uzavírá nebo otevírá podle toho, zda jím prochází proud. Pokud do něj tedy nejde elektřina, je ventil uzavřený. Po připojení k síti se otevře a CO2 proudí do akvária.
 • Elektromagnet je potřeba něčím vypínat a spínat. Lze buď jednodušeji spínacími hodinami, kdy je dávkování odvislé od doby svícení. Nebo pH kontrolerem, kdy dávkujeme CO2 přesně dle potřeby na základě naměřených hodnot.
 • Bez elektromagnetu dávkujeme nonstop - je tedy třeba velká opatrnost a menší množství CO2, aby v noci, kdy rostliny CO2 nespotřebovávají, nedošlo k otravě ryb. Pokud provozujete soupravu bez elektromagnetického ventilu, tak doporučuji opravdu pečlivě pozorovat ryby a jejich kondici.

Počítadlo bublin

 • Průtok CO2 do akvária je poměrně malý - můžeme jej yjádřit počtem bublinek za minutu. Počítadlo má pak funkci jako tachometr v autě. Kontroluje nám množství CO2 proudící do nádrže.
 • Počítadlo bublin je před použitím třeba naplnit vodou nebo případně glycerinem nebo minerálním olejem, které se na rozdíl od vody z počítadla časem neodpařují a není tedy nutné ji opakovaně doplňovat. Navíc v nich díky větší hustotě putují bublinky pomaleji a je tak snadnější je spočítat. Nebojte, obě látky jsou neškodné.
 • Mezi počitadlem bublin a ventilem je potřeba zpětný ventil, aby se tekutina nedostala do ventilu. Většina počítadel ho již má integrovaný.
 • Osobně jednoznačně preferuji propojení všech zmíněných komponentů na pevno pomocí závitových spojek v pořadí redukční ventil, elektromagnet, jehlový ventil a počítadlo bublin. Komponenty napojené napojené na sebe tvoří jeden funkční celek, nejsou mezi nimi žádné hadičky pod tlakem a minimalizujeme riziko netěsnosti. Hlavní výhodou umístění počítadla přímo na vývod jehlového ventilu je nulová “setrvačnost” při seřizování - po regulaci jehlovým ventilem okamžitě vidíme změnu počtu bublinek. Pokud je mezi nimi delší hadička, neprojeví se změna nastavení ihned, ale až s prodlevou - seřízení tak může být solidní zkouškou trpělivosti.

Přesné dávkování CO2

CO2 je nutno dávkovat naprosto přesně. Pokud ho dávkujeme málo, nemají rostliny co potřebují, při předávkování přijdeme o ryby. Proto je nutné dávkování něčím řídit. Nejednoduší je čidlo tzv. dropchecker, který je finančně nenáročný. Další možností je pH control a elektroda. 
 • pH control a pH elektroda. Toto zařízení kontinuálně zobrazuje hodnotu pH na displeji a má ovládanou zásuvku, která podle hodnot pH zapíná a vypíná elektromagnetický ventil  na  CO2 soupravě. Optimální hodnotu pH nastavíme na řídící jednotce. Toto zařízení považuji za velmi užitečné z následujících důvodů:

  • pH control(pokud je samozřejmě dobře nakalibrovaný) nám ručí za to, že budeme mít opravdu optímální hodnotu CO2, což zdaleka pomocí dropcheckeru není jednoduché.
  • Současně nám ale zaručuje, že CO2 nám nějakou nehodou neunikne do akvária. Jakmile jeho množtví stoupne nad optimum a klesne tím pádem pH vody, magnet na soupravě zařízení jednoduše vypne. Nemusí jít jen o nehodu nebo neopatrnou manipulaci. Pokaždé, když nám končí bomba, tlak na výstupu nebezpečně stoupá. Pokud si tento okamžik nepohlídáme a bombu včas neodstavíme, můžeme přijít o ryby.

Jak stanovit optimální množství CO2 v akváriu?

 1. Pomocí testu Akvin a Karbon naměříme hodnoty KH a pH v akváriu, které následně porovnáme pomocí Tillmanovy tabulky.

 2. Pomocí dropcheckeru tedy čidlem na stanovení CO2.  Čidlo nám navíc pomáhá monitorovat průběžně hodnotu CO2 během dávkování.

Dávkování CO2 do více akvárií

Rozbočovač

 • V případě, že chceme dávkovat CO2 do více akvárií, není třeba kupovat více CO2 souprav. Budeme potřebovat rozbočovač. Rozbočovač doporučuji vyfrézovaný z jednoho kusu materiálu - snížíte riziko netěsnosti. Alternativně lze spojit několik “T” prvků s ⅛” závity.
 • Do výstupů rozbočovače (musí mít standardní ⅛” závit) našroubíme jehlové ventily (pokud některý z výstupů zatím nepotřebujeme, zatěsníme záslepkou). Regulovat elektromagnetickým ventilem pak můžeme buď všechny vývody najednou (montáž elmag. ventilu před rozbočovač), nebo pro každý vývod zvlášť (montáž více elmag. ventilů na vývody rozbočovače).

Časté otázky

Je nutné přidávání CO2 do akvária?

Pokud nemáte velké plány s rostlinami a nemáte dostatečně výkonné světlo, stačí přidávat CO2 kapalnou formou. Pokud chcete mít krásné rostliny, je ale nutné přidávání CO2 z tlakové láhve. CO2 z tlakové lahve je současně nutné při používání výkonného LED světla.


Jaké parametry by měla souprava s tlakovou lahví splňovat?

Zařízení musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti a přesnosti. Tlaková láhev musí mít platnou státní certifikaci, redukční ventily musí mít bezpečnostní pojistku, ideálně 2 manometry a zpětný ventil, precizní jehlový ventil a ideálně elektromagnet. Nehleďte proto na cenu soupravy, ale na kvalitu. V sázce je minimálně život vašich ryb, v horším případě bezpečnost celé rodiny.


Co vše potřebuji kromě tlakové soupravy?

Je to počitadlo bublin, difuzer a něco na kontrolu CO2 v akváriu. Buďto dropchecker, ideálně pH control a elektroda. Toto zařízení zajistí optimální množství CO2, zabrání jeho předávkování a tím otravě ryb, umožní nám sledovat chod pH i v nočních hodinách, což je velmi důležité. Pokud se pro toto zařízení rozhodnete, nezapomeňte na pufry pro přesnou kalibraci.


Jak ovlivńuje CO2 ph vody v akváriu?

Zvyšováním koncentrace CO2 v akváriu dochází ke snižování pH a ke snižování koncentrace kyslíku. Pokud naopak akvárium provzdušňujeme, dochází ke zvyšování koncentrace kyslíku a ke zvyšování pH. Jeden plyn se vždy zvyšuje na úkor toho druhého, to je velmi důležité si zapamatovat.Ovlivňuje pH vody i kaplné CO2?

Ne, nemá na pH žádný vliv, ani na zbarvení vody v dropcheckeru.Kdy CO2 vypínat?

Správná tlaková souprava by měla mít magnet na její vypínání v nočních hodinách. Ideální je CO2 vypínat asi 2 hodiny před zhasnutím světel, ab rostliny stačily CO2  do zhasnutí spotřebovat a nedusily se nám v noci ryby. Pokud nám filtrace nestačí akvárium v noci dostatečně provzdušnit, je dobré při zhasnutých světlech vzduchovat.
Kdy naplnit bombu? Kde zajistím opětovné naplnění plynem?

Pokud nemáme ph Control, který nám bombu pohlídá, zásadně odstavujeme bombu při poklesu tlaku pod 50 barr. Zařízení se potom začne chovat nevyzpytatelně. Bombu doporučujeme naplnit v provozovnách s hasícími přístroji. Vždy dbáme na kontrolu platnosti certifikace!!! A na to, aby nebyl překročen povolený tlak, což je 56 barr při 20 st. Potravinářský CO2 je lepší, ale ani technický není na závadu.