Akvarijní rostliny I. - Proč se rostlinám v akváriu nedaří

  1. díl: Proč se rostlinám v akváriu nedaří (právě čtete)

  2. díl: Co potřebují akvarijní rostliny?

Akvárium je mikroekosystém, kde spolu žijí rostliny, mikrobi a obratlovci. Ryby konzumují potravu a produkují výkaly. Ten se spolu s odumřelými zbytky rostlin a nespotřebovanou potravou uzasuje na dně jako detrit. Ten je mikroby rozkládán na dusík, draslík, fosfor a oxid uhličitý. Tyto látky přijímají rostliny jako živiny, rostou a produkují kyslík, který potřebují ryby a mikroby žijící ve dně. Zdravé rostliny, tak spotřebují vše, co ryby vyloučí. Voda je čistá a rostliny bez řas. Jedná se o tedy biologickou rovnováhu. 

Praxe pak ale bývá často jiná. Rostliny nejsou vybarvené, žloutnou, listy opadávají a jsou pokryté řasou. A to i přesto, že akvárium má výkonný filtr a LED osvětlení. 

Proč se rostlinám nedaří

  • Pěstování náročných druhů rostlin - Náročné druhy rostlin potřebují výkonné osvětlení, dostatek CO2 ve vodě a živiny. Pokud tomu tak není, rostliny chřadnou a vzniká řasa.
  • Výkonné LED osvětlení je dnes prakticky standardem. Intenzivní světlo ale podněcuje rostliny k rychlému růstu. Pokud ale rostliny nemají optimální množství živin a CO2, dochází opět ke špatnému růstu rostlin a výskytu řasy.
  • Nevhodné hnojení - kombinace více hnojiv různých značek, přehnojování, špatná volba hnojiva. Špatné hnojení je důvodem naprosté většiny neúspěchu v současné akvaristice. 
  • Málo osázené nádrže - pokud pravidelně hnojíme a v nádrži je málo rostlin, nebo jsou to rostliny pomalu rostoucí, nestačí rostliny živiny spotřebovat. Dochází k toxickému hromadění prvků, které mají negativní vliv na růst rostlin a také na mikroby. I pokud nehnojíme, tak v přerybněné nádrži dochází ke hromadění odpadních látek produkovaných rybami z důvodů nedostatku rostlin. Rostliny jsou vnitřním filtrem akvária!
  • Složení vody - vodovodní voda obsahuje chlór, fenoly, rezidua pesticidů, léků a detergentů. Tyto látky působí na mikroorganismy stagnačně nebo dokonce toxicky. Brání nastartování biologické rovnováhy, protože omezují činnost mikrobů a brání účinné mineralizaci. Odpadní látky se v akváriu nerozkládají, zvyšuje se koncentrace organických látek, které podporují růst řas. Proto třeba borci z Greenaqua používají pouze osmotickou vodu.

Než hnojit špatně je lepší nehnojit vůbec. To platí pro low-tech akvária (středně silné osvětlení, bez CO2 dávkování). 

High-tech akvárium s dvěma silnými LED světly a CO2 dávkováním trpělo nedostatkem živin, rostliny byly oslabené a vyskytly se řasy. Vlevo akvárium po vyladění dávkování živin (Bioflor Master, Makron NPK, Nitrate green).

Závěr

Pěstujeme takové druhy rostlin, kterým vyhovují podmínky v našem akváriu. 

Low-tech akvárium - nenáročné rostliny, málo až středně světla (do 0,5 W/l), bez CO2 dávkování z tlakové láhve, hnojení 1x 14 dní až 1x měsíčně, minimální údržba

High-tech akvárium - náročné i nenáročné rostliny, hodně světla (1W/l a více), CO2 dávkování z tlakové láhve, denní hnojení nebo hnojení 1xtýdně, častá údržba

V případě, že máme výkonné LED osvětlení, dávkujeme i CO2 a pravidelně dodáváme do akvária živiny.

Větší množství rostlin má pozitivní vliv na biologickou rovnováhu v akváriu a také na čistotu vody.

Volba hnojiva je také důležitá. Pro low-tech akvária doporučujeme hnojivo Bioflor. Pro high-tech akvária jsou určena koncentrovanější hnojiva, případně se doplňují prvky jako N, P, K, F zvlášť. Doporučujeme hnojivo Bioflor Master. Hnojiva je fajn kombinovat s přípravkem CO2 Vital, který dodá do akvária tekuté CO2 a působí i proti řase.

Složení vody nemůžeme příliš ovlivnit. V případě tvrdé vody můžeme použít reverzní osmozu.