PŘÍRODNÍ AKVÁRIUM - hardscape

Hardscape akvária, to jsou vlastně neživé prvky jako jsou kameny, kořeny, substrát. Pro někoho zcela nezajímavé objekty, ale právě díky nim získá akvárium přírodní a vyvážený vzhled.

Kameny a kořeny v akváriu by měly vypadat především přirozeně, tedy tak jako v přírodě. Když se podíváme na následující fotografie možná se nám bude zdát, že v uspořádání kamenů v přírodě panuje naprostý chaos. Při důkladném pozorování ale najdeme několik důležitých principů.

Nechce se vám číst? Pak se mrkněte na video Zakládání přírodního akvária

Ukázky uspořádání kamenů v přírodě

Principy uspořádání kamenů v přírodě

  • Kameny jsou v nejrůznějších polohách a směrech, ale jedno mají společné. Pozice každého z nich je stabilní. Je to logické, když si uvědomíme, že jsou vystaveny působení nejrůznějších přírodních sil, ať už to je to voda, vítr, sesuvy půdy apod. Tyto vlivy mají za následek, že kameny jsou usazeny v té nejstabilnější podobě, jaká je možná.
  • Kameny jsou stejného druhu, ale nikdy v jedné velikosti ani tvaru. Vlivem zvětrávání se původní hornina drolí a velké monolity přecházejí do drobnějších oblázků, kamenů a štěrku. Pokud chceme vytvořit opravdu skvěle působící kamenný hardscape, vždy mějme tuto zásadu na paměti a nachystejme si kameny od opravdu mohutných až po drobné štěrkové úlomky téže horniny.
  • S vyjímkou osamoceně čnících skal splývají horniny více či méně se substrátem a s rostlinstvem. Kameny by neměly příliš vyčnívat ani působit příliš ostrohraně. Pro přirozené vzhled je nutné je částečně zapustit do substrátu, který by měl vyplňovat i volné spáry mezi jednotlivými kameny. Ostré hrany kamenů by měly zjemňovat a zakrývat vhodně zvolené rostliny.

Jak na uspořádání kamenů krok za krokem

1. Substrátu by mělo být 1-2 cm v přední části a 5-8 cm v zadní části

2. Jednotlivé kameny mají v japonské terminologii speciální názvy. Pro lepší přehlednost si pojďme představit, že skupina kamenů tvoří rodinu. Začněmě tedy největším kamenem - tatínkem. Tento kámen zásadně umisťujeme do zlatého řezu a pro dobrou stabilitu ho důkladně zapustíme do substrátu. Pokud ho zespodu podepřeme dalšími kameny a pískem, můžeme ho i další kameny ze skupinky naklonit směrem dopředu tak jak to má v oblibě Takashi Amano. Vytvoříme tak dojem dynamiky a vytvoříme iluzi jakoby kameny směroval proud vody. Je nutné při tom dodržovat pravidlo perfektní stability, aby kámen nepřepadl. A nepřehnat úhel náklonu jinak nebude kámen nasvícen a nebude čitelná jeho struktura. Druhý největší kámen je maminka a usadíme ji hned vedle zhruba do stejného náklonu.
3. Aby rodina byla soudržná, musí se rodiče opírat o dětii. U kamenů to je stejné. Skupina menších kamenů stabilizuje ty velké, podpírá je a brání jejich posunu. Jednotlivé kameny vždy zapouštíme minimálně z 1/3 do substrátu. 

4. Nakonec prosypeme mezery mezi kameny drobným štěrkem, který jsme si nachystali ze stejné horniny jako kameny a substrátem do kterého budeme sázet rostliny. Štěrk a písek se usazuje mezi kameny po staletí působením přírodních vlivů. My tolik času nemáme a proto si pomůžeme smetáčkem nebo štětcem a roprašovačkou s vodou. Při troše šikovnosti a fantazie bude výsledný vzhled perfektní!

5. Pokud pracujeme ze středovou nebo trianguální kompozicí vytváříme jen jednu skupinu kamenů. Pokud pracujeme ze symetrickou kompozicí středovou necháme vzniknout kompozice dvě, aby se vzájemně vyvažovaly. 

Co budete potřebovat

Substrát

Kameny

Dřevo

Uhlazovačka písku

Autor článku: Karel Rataj