Rakovnický potok - Josef Sobotka (60l)

Stinná, tajemná zákoutí a stráně s osluněnými vrcholky stromů, to je údolí Rakovnického potoka mezi Rakovníkem a Roztokami, tudy se potok prodírá na své cestě k řece Berounce.
Pokusil jsem se ztvárnit výše zmíněnou přírodní scenérii v představeném akváriu.

Časová náročnost: 1-2 hod týdně
Kategorie: Low-tech akvárium
Akvárium: d: 60 x  h: 30 x  v: 36 (cm)
Světlo: LED JK–60cm/20W
Filtr: Vnější filtr JK-EF600
Substrát: bílý dekorační písek
Dekorace: kořen Amano wood
CO2: PROFI CO2 set s elektromagnetem
Hnojení: každý den, Fe, K, Mg atd. včetně N a P
Výměna vody: 40% týdně
Rostliny: Nymphoides hydrophylla 'Taiwan', Anubias barteri sp. 'Bonsai', Vesicularia ferriei
'Weeping', Microsorum pteropus ‘Trident’, Fissidens fontanus, Taxiphyllum sp. 'Peacock',
Riccardia chamedryfolia
Ryby: Poecilia wingei, Ancistrus sp. Gold (do max. 5 cm), Neocaridina heteropoda var. Red cherry
Planorbella duryi, Melanoides tuberculata
Rostliny: 1 Nymphoides hydrophylla 'Taiwan', 2 Anubias barteri sp. 'Bonsai', 3 Vesicularia ferriei
'Weeping', 4 Microsorum pteropus ‘Trident’, 5 Fissidens fontanus, 6 Taxiphyllum sp. 'Peacock',

7 Riccardia chamedryfolia