Foskol Expand

Foskol

Rataj Rataj

8594054620021


376

Nové

Test na stanovení fosforu (P) ve vodě

Více podrobností

Skladem

145 Kč

s DPH

Popis

Význam: Fosfor je nutný pro dobrý růst rostlin. Pokud je jeho množství v akvarijní vodě menší než asi P = 0,5 mg/l (= 1,15 mg/l P2O5, 1,5 mg/l PO4) trpí rostliny jeho nedostatkem. Naopak více fosforu než 2,5 mg/l (= 5,75 mg P2O5, 7,5 mg PO4) způsobuje bujení řas. Obsah fosforu se udává v různých formách a to buď v čisté formě jako P nebo ve sloučeninách PO4 a P2O5.
Pro jejich přepočet platí: P = P2O5 x 0,435, P = PO4 x 0,323

  • Postup stanovení:

1. Do přiložené nádobky odměříme 5 ml akvarijní vody.

2. Přidáme 5 kapek kolorimetrického roztoku P2 a promícháme.

3. Do 10 minut se zkoumaná voda žlutě zabarví.

4. Intenzitu zabarvení vyhodnotíme z přiložené barevné stupnice.

  • Porovnání se standardy: Pokud nám činí srovnání zkoumané vody s barevnou stupnicí zpočátku problémy, pomůžeme si následujícím způsobem. Ze standardu 25 mg P/l si připravíme roztoky o známé koncentraci:

1. standard 1,5 mg P/l = optimum P

 1. 6 kapek roztoku 25 mg P/l nakapeme do zkumavky a doplníme po rysku 5 ml destilovanou vodou.

        2. Přidáme 5 kapek kolorimetrického roztoku P2 a promícháme.

        3. Do 10 minut se zkoumaná voda žlutě zabarví.

2. standard 1,5 mg P/l = optimum P

1. 10 kapek roztoku 25 mg P/l nakapeme do zkumavky a doplníme po rysku 5 ml destilovanou vodou.

2. Přidáme 5 kapek kolorimetrického roztoku P2 a promícháme.

3. Do 10 minut se zkoumaná voda žlutě zabarví.
  • Postup vyhodnocení: Zkumavku se zbarveným roztokem přikládejte  postupně k jednotlivým barevným standardům, dokud nenajdete barevnou shodu. Dobré denní světlo je nutností.
  • Rozsah stanovení: Použitá metoda stanoví fosfor v rozsahu 0,00 – 5 mg P/l.
  • Balení: 25 ml kolorimetrický roztok P2, 25 ml standartní roztok 25 mg P/l, porovnávací stupnice, návod k použití

Hnojiva, přípravky