Azotin Expand

Azotin

Rataj Rataj

8594054620045


368

Nové

Test na stanovení nitritů (NO2) v akvarijní vodě

Více podrobností

Skladem

145 Kč

s DPH

Popis

 • Význam: Dusitany NO2 jsou v dobře fungujícím akváriu bakteriální činností rychle oxidovány, takže jsou ve vodě neměřitelné. Při narušení bakteriální činnosti, v přerybněných a ve špatně udržovaných nádržích se ovšem začnou hromadit. Již velmi malé množství 0,1 – 0,2 mg/l je toxické pro většinu ryb! Proto jejich množství měříme vždy, když jsou ryby v akváriu malátné a pohybují se u hladiny. Jsou dva hlavní důvody, proč se dusitany začnou v akváriu hromadit:
  1. Čerstvě založené nádrže které ještě nejsou tzv. zaběhlé. Znamená to, že zde ještě nejsou namnoženy bakterie, které zajišťují rozklad dusitanů. Vývoj bakterií probíhá samovolně, ale trvá 3-4 týdny. Pokud chceme tento proces urychlit, musíme vysadit bakterie např. přípravkem BACTOESEX. Ten obsahuje kromě spor bakterií i jejich výživu. Chybějící výživa je totiž hlavní důvod, proč bakterie v čerstvě založených akváriích chybí. Další faktor, který činnost bakterií urychlí je použití vysokoporézních filtračních médií. Vysokoporézní média poskytují ideální domov pro čistící bakterie. Z naší nabídky je takové médium Aquadetox.
  2. V zaběhlých nádržích je důvodem výskytu NO2 většinou nešetrné vyprání filtru ve studené vodovodní vodě. To zničí bakterie ve filtru. Dalším důvodem bývá použití léčiv nebo jiné agresivní chemie. V těchto případech vyměníme 1/3 vody v akváriu a zavedeme přídavné vzduchování. Současně aplikujeme Bactoesex a do filtru AquaPuru. Výměnu vody opakujeme ve dvoudenních intervalech dokud nám množství dusitanů v akváriu neklesne.
 • Postup stanovení:
  • 1. Do přiložené nádobky odměříme 10 ml akvarijní vody.
  • 2. Přidáme 10 kapek roztoku A a po promíchání necháme 5 minut stát.
  • 3. Přidáme 10 kapek roztoku B, promícháme a necháme 5 minut stát.
  • 4. Vzniklé zabarvení porovnáme sbarevnou stupnicí a určíme obsah NO2- v mg/l
 • Rozsah stanovení: Použitá metoda stanoví dusitany v rozsahu 0,00 – 0,25 mg/l
 • Postup vyhodnocení:Zkumavku se zbarveným roztokem podržte asi 2 cm nad prázdnou kružnicí. Tímto způsobem přikládejte zkumavku postupně k jednotlivým barevným standardům dokud nenajdete barevnou shodu. Dobré denní světlo je nutností.
 • Co dělat, pokud je dusičnanů v akváriu hodně: Pokud je hladina dusitanů zvýšená vyměníme 1/3 vody v akváriu a vyčistíme filtr. Pozor! Filtr čistíme vždy v odpuštěné akvarijní vodě. Čerstvá vodovodní voda by nám zabila bakterie ve filtru. Výměnu vody opakujeme ve dvou denních intervalech dokud nám množství dusitanů v akváriu neklesne.
 • Balení: 20ml roztoku A, 20 ml roztoku B, zkumavka 10 ml, porovnávací stupnice, návod na použití

Hnojiva, přípravky