Krmení ryb

Je to jednoduché - krmíme málo a kvalitním krmením. Ryby krmíme zásadně tak, aby nabízenou potravu zkonzumovaly prakticky okamžitě a zabránilo se tak jejímu zapadnutí do substrátu a filtru. Takto zapadlá potrava rychle kazí vodu a objevují se řasy. Na krmení se rozhodně vyplatí nešetřit a kupovat značky s co největším obsahem rybího masa a minimem balastu.
TIP! Doporučujeme rybám poskytnout 1-2 dny v týdnu hladovku. Ryby se tak pročistí a konzumují zbytky rostlin a hlavně řasy tak jako v přírodě.  

Výměna vody v akváriu

Pravidelná výměna vody je základní předpoklad pro správně fungující akvárium. Doporučujeme měnit 1/5 - 1/4 vody v akváriu, ale každý týden. Na pomoc si vemte odkalovačku dna a odsajte ze dna všechny odumřelé zbytky a nečistoty. Zvon jenom lehce zatlačujeme do dna, abychom neodsáli a zbytečně nezvířili substrát. V těsné blízkosti zakořeněných rostlin přikládáme zvon jen lehce. Pravidelnou výměnou vody omezíme hromadění odpadních látek v akváriu a snížíme tím riziko úhynu ryb a přemnožení řasy. Nově dolévaná voda by neměla být napouštěna přímo z vodovodu, protože vodovodní voda obsahuje určité množství škodlivých látek (především chlor, který je naštěstí v plynném skupenství a poměrně rychle vyprchá). Vodu necháme odstát minimálně hodinu, pokud nám to však okolnosti dovolují, je vhodné mít nádoby, které napustíme ihned po výměně vody a necháme odstát do další výměny. Kdo má vlastní studnu s kvalitní vodou, má určitou výhodu, ale odstátí je i v tomto případě vhodné, protože se teplota vody vyrovná s teplotou místnosti a snižuje se riziko tepelného šoku. Dále 1x měsíčně vypereme filtr v odstáté akvarijní vodě
RADA: Hrubou chybou je nárazové totální čištění akvária s výměnou veškeré vody včetně, vychytání ryb, vyjmutí a proprání substrátu a dekorací. Tímto zničíme biologickou rovnováhu v nádrži. K tomuto radikálnímu kroku se uchylujeme pouze v krajních případech (totální kolaps akvária). Před výměnou vody či jinou manipulací s akváriem vypneme všechna technická zařízení (filtr, topení apod.). Na závěr údržby je opět zapojíme a zkontrolujeme jejich správnou funkci.

Čištění skel

K čištění skel používáme magnetickou stěrku, houbičku či speciální akvarijní škrabky. Při čištění si dáváme pozor, aby se nám pod stěrku či houbičku nedostali zrnka písku. Došlo by tak k poškrábání skla. V blízkosti dna si tedy dáváme pozor, aby nedošlo ke zvíření substrátu. Nezapomeneme také na vyčištění předního skla akvária z vnější strany. Na vnější skla můžeme použít běžný prostředek na čištění skla, zásadně ho ale nepoužívame u čištění krycích skel.

Kontrola správné funkčnosti technického zařízení

V rámci  pravidelné údržby kontrolujeme tyto technická zařízení:

Topítko - zkontrolujeme zda topítko není porostlé řasou či vodním kamenem. V případě že ano, topítko vyčistíme. Zkontrolujeme teplotu v akváriu a porovnáme s hodnotou na topítku.

Filtr - zkontrolujeme zda filtr není porostlý řasou či vodním kamenem. V případě že ano, filtr vyčistíme. Odstraníme nečistoty z hadice a molitanové pěny. 1x měsíčně vypereme molitanovou pěnu či náplně v odstáté akvarijní vodě. Zkontrolujeme, případně seřídíme čerpací hlavice.

Osvětlení - otřeme krycí skla osvětlení a odstraníme usazeniny. Zkontrolujeme zda všechna světla svítí.

CO2 dávkujeme z poloautomatické tlakové láhve. Dávkování probíhá přes redukční a jehlový ventil ventil. Jemným nastavením jehlového ventilu si sami řídíme množství bublinek, které vpouštíme přes zvolený reaktor, nebo vzduchovací kámen do akvária. Pokud pouštíme CO2 přes vzduchovací kamínek, pravidelně kontrolujeme zda není kamínek porostlý řasou či jinými nečistotami. V takovém případě můžeme kamínek vložit do SAVA (nezapomeneme ho poté důkladně omýt) nebo vyměníme za nový. Pokud vlastníte tlakovou láhev opatřenou elektromagnetickým ventilem, můžete pomocí spínacích hodin regulovat dobu dávkování CO2. Tím se snižuje dávkování CO2 až o polovinu a zamezí se dávkování CO2 v noci. Pokud vlastníte elektromagnetický ventil napojený na pH sondu (po nastavení požadované hodnoty sama vypíná a zapíná dávkování CO2) nezapoměňte na kontrolu správné funkce a kalibraci. U všech typů dávkování CO2 je dobré pravidelně měřit obsah CO2 kapkovými testy, nebo na viditelné místo umístit permanentní kapkový test. Mějte na paměti, že při nesprávném dávkování CO2, nebo při poruše zařízení, může dojít k udušení ryb. Dále provedeme kontrolu hadicových a elektrických spojů, průchodnost vzduchovacích kamenů.

Kontrola zdravotního stavu ryb

Sledujeme zda jsou ryby čilé, reagují na potravu a zda na sobě nemají náznak onemocnění. V případě, že se v akváriu vyskytlo nějaké onemocnění, použijeme léčivo nebo nemocnou rybu rovnou odlovíme. Pokud v akváriu najdeme mrtvého živočicha, neprodleně ho z akvária odstraníme.

Péče o rostliny

Odstraníme odumřelé části rostlin a pokud je to nutné prořežeme rychle rostoucí rostliny.  U rostlin s pevným kořenovým systémem (Echinodorus, Anubias, Vallisneria…) odstraníme nejstarší listy na okraji růžice. Listy nažloutlé, děrované nebo jinak poškozené odstraníme také. Listy odstraníme celé, aby zbytky řapíku nezůstali na oddenku. Ty potom zahnívají a ohrožují hnilobou celou růžici. U rostlin stonkových, které jsou bohatě větveny, (Hygrophila, Bacopa, Rotala aj.) si dáváme pozor, aby nezastiňovaly ostatní druhy rostlin. Nejvhodější je vytrhnout celý trs rostliny, odstranit spodní část z kořeny a zpátky sázet snítky růstových vrcholů. Po nasazení do substrátu si rostlina vytvoří nový kořenový systém. Dáváme si pozor, aby rychle rostoucí  či plovoucí rostliny příliš nezastínily hladinu. Hnojení rostlin provádíme v případě, že rostliny mají dostatek světla a CO2

Měření parametrů vody

V rámci pravidelné údržby, nákupu nových ryb nebo pokud se vyskytuje v akváriu nějaký problém (žloutnutí listů, opad listů apod.) je dobré změřit základní parametry vody pomocí akvarijních testů. K základním testům patří test na stanovení pH, množství dusitanů, stanovení obsahu železa, fosforu a stanovení uhličitanové tvrdosti. V případě, že naměřená hodnota je mimo optimální rozsah, je vhodné  zvolit způsob, kterým dojde k optimalizaci hodnot.