BACTOESEX - přípravek na bakteriální oživení akvarijní vodyBakterie hrají v akváriu důležitou roli a plní funkci tzv. biologické filtrace. Prospěšné bakterie rozkládají výměšky ryb a odumřelou organickou hmotu na jednoduché látky - dusičnany, fosfor, draslík a oxid uhličitý. Tyto látky rostliny přijímají jako živiny a CO2 současně udržuje pH vody na optimální úrovni. V akváriu se pak výborně daří rybám i rostlinám bez nutnosti větších zásahů zvenčí a množení řas je omezeno na minimum. Pokud ovšem bakterie nefungují dostatečně, hromadí se v akváriu  organické a anorganické látky. Zvýšení jejich koncentrace se projeví  zakalenou vodou a výskytem řas. Problém bývá také u vysazování ryb do čerstvě založené nádrže, kdy často dochází k jejich úhynu. Příčina je ve zvýšené koncentraci nitritů NO2, které dusí ryby a prudce snižují jejich imunitu. O výskytu nitritů se lehce přesvědčíme testem AZOTIN.  

Těmto problémům se doporučuje předcházet aplikací přípravků obsahujících bakteriální kmeny, které jsou schopny oxidovat organické zbytky až na nitráty NO3. Tento způsob je však často neúčinný, protože nedojde k podstatnému snížení koncentrace nitritů NO2. Proč tomu tak je? Při výskytů dusitanů NO2 se nejedná o úplnou absenci bakterií. Jinak by dusitany v akváriu vůbec nevznikaly.
Problém je, že chybí pouze bakterie, které nitrity oxidují na nitráty, což je hlavně bakterie NITROBACTER. Tyto bakterie jsou podstatně citlivější než většina ostatních bakterií na výskyt různých organických látek, nevhodné pH apod. Navíc ke své činnosti potřebují speciální  energeticky bohaté substráty, bez jejichž přítomnosti hynou. Důvod výskytu dusitanů tedy není v primárně v nedostatku bakterií, ale v tom, že tyto bakterie nemají v akváriu k dispozici dostatečně energetický substrát pro jejich přežití. 

Revoluční přínos přípravku BACTOESEX spočívá v tom, že kromě násady bakterií obsahuje i výživné medium pro jejich namnožení.

Obsah přípravku BACTOESEX:

1. Spory mikroorganismů  BACTO + na inertním zeolitovém nosiči.  Po aplikaci do vody  spory během 12 hodin vyklíčí na fyziologicky aktivní buňky,  které odstraňují organické látky, amoniak a nitrity. Tímto vodu přirozeným způsobem čistí, omezují  růst řas a vytvářejí zdravé prostředí pro ryby i rostliny.

2. Výživné medium  NITRITSTOP pro podporu činnosti bakterií Nitrobacter, která bez  přítomnosti specifických výživných látek stagnuje, takže se ve vodě hromadí nitrity - NO2, které dusí ryby. O přítomnosti NO2 se přesvědčíme testem AZOTIN.

Dávkování:

Na 100 l akvarijní vody dávkujeme obsah 4 kapslí BACTO+ a 4 kapslí NITRITSTOP. Před aplikací vysypeme obsah želatinových kapslí do 500 ml vlažné vodovodní vody,  důkladně promícháme a nalijeme do akvária.  Voda se zpočátku mléčně zakalí zeolitovým nosičem,  který na sebe naváže amoniak a různé nečistoty a usadí se během 24 hod ve filtru.

Důležité upozornění -  samostatný želatinový obal kapslí nesmí přijít do akvarijní vody, kde by působily toxicky!!!       

V čerstvě založených nádržích aplikujeme 1x týdně po dobu čtyř týdnů,  jinak vždy po výměně vody a čištění filtru a pokaždé při zvýšeném výskytu dusitanů - NO2.