Světlo

Světlo musí mít především dostatečnou intenzitu, to znamená že na hladinu by mělo dopadat 4000  - 10.000 luxů. V praxi to znamená, že na litr objemu akvária bychom měli používat zářivky o příkonu 0,4-0,6 W/l podle hloubky akvária a náročnosti pěstovaných rostlin na světlo. U kvalitního LED osvětlení, které vyřazuje světlo s vyšší intenzitou je tato hodnota přibližně poloviční. Je důležité si uvědomit, že zářivka po roce svícení ztrácí výkon a mění spektrum světla, takže je nutné ji vyměnit. LED diody  mají životnost podstatně delší, až 5 let. Spektrum používaných zdrojů musí vyhovovat potřebám rostlin tedy maximum světla v červené, teple bílé oblasti. Současně musí mít věrné barevné podání, tzv.CRI index, aby akvárium vypadalo pěkně. Zářivky a LED diody nabízené pro běžné účely v obchodní síti těmto podmínkám zpravidla nevyhovují a je lépe vybírat z nabídky specializovaných obchodů.

LED osvětlení AQUATLANTIS

Oxid uhličitý CO2 

Rostliny využívají sluneční záření, oxid uhličitý a vodu k tvorbě energeticky bohatých zásobních látek - cukrů. Jako vedlejší produkt vzniká kyslík a celý proces se nazývá fotosyntéza. Rostliny v akváriu potřebují optimální množství CO2  pro zdárný růst a vitalitu. Ve většině akvárií je CO2 nedostatek, růst rostliny tak stagnuje, rostlina odebírá živiny pomalu a dochází ke vzniku nežádoucích řas. Všechny rostliny na přidávání CO2 do vody reagují velmi pozitivně, tzv. nenáročné rostliny si s jeho dostatkem poradí.  Přidávání CO2 je navíc nejúčinější nenásilnou metodou úpravy pH do hodnot, které vyhovují rybám i rostlinám a to i tvrdé vodě. Pokud nemáme dostatek financí na dávkování CO2 pomocí tlakových lahví, aplikujeme alespoň tekutý uhlík např. formou přípravku CO2 VITAL.  
Nutným předpokladem pro efektivní využívání CO2 rostlinami  je ovšem to, aby rostliny měly dostatek světla!


            

Živiny

Rostlina potřebuje pro optimální růst, vitalitu a pěkné vybarvení  vyvážený poměr mikro a makroprvků. Ve většině zaběhnutých akvárií je dostatek až přebytek dusíkatých látek. Některé látky jako např. železo Fe, draslík K, hořčík Mg a stopové prvky jsou ale naopak v nedostatku, což může vést k viditelným příznakům (žloutnutí, opad listů, tvorba skvrn na listech…). Tzv. nenáročné rostliny si  s nedostatkem výživy dokáží poradit lépe než tzv. rostliny náročné. Mají hluboký a rozsáhlý kořenový systém, kterým si živiny chybějící ve vodě dočerpají ze dna. Přesto řada z nich i tak velmi pozitivně reaguje na přihnojení kořenovými hnojivy např. kuličkami BIVOJ. Tzv. náročné rostliny je nutno pravidelně přihnojovat vhodným kapalným hnojivem. Z naší nabídky doporučujeme Bioflor nebo Colour Fe+.

Kuličkové hnojivo Bivoj


Biologický způsob filtrace 

Biologický způsob filtrace je čištění akvarijní vody přes dostatečně objemné medium, cca 0,5-2% z objemu vody v akváriu. Voda by měla přes takto objemné medium protékat pomalou rychlostí tak, aby se objem akvária přečerpal asi za hodinu. Výtok filtru by měl být umístěn  asi 5-10 cm pod hladinou, aby nedocházelo k nadměrnému čeření vody a vypuzování CO2 z ní. Při tomto způsobu filtrace dosáhneme toho, že bakterie ve filtru stačí rozkládat zachycené nečistoty, nedochází k vypuzování CO2 a zvyšování pH do alkalické oblasti. Biologickou filtraci je dobré podpořit pravidelným vysazovaním prospěšných bakterií.

filtr Biobox Aquatlantis

            

Vhodný substrát

Substrát je nezbytný pro dobré zakořenění rostlin. Volíme substrát, který nám neovlivní chemizmus vody a má vhodnou zrnitost. Nejvhodnější je drobně zrnitý substrát (1-3 mm) s vnitřní pórovitostí, který nesléhá. Dno je tedy optimálně provzdušněné a dobře vede teplotu. Vnitřní pórovitost mnohonásobně zvětšuje plochu pro osídlení bakteriemi. Substrát má proto velkou čistící schopnost a daleko lépe se v něm odbourávají odpadní látky. Substrát by měl být v dostatečné vrstvě (10 - 15 cm), aby v něm rostlina pevně držela. Pod základní substrát můžeme umístit substrát obohacený o živiny, který podpoří růst rostlin.      

     

Pravidelné zastřihování

Rostliny by měly být pravidelně zastřihovány, aby si zachovaly pěkný tvar. K zastřihování používáme nejlépe ocelové, zahnuté nůžky.